KEDS apelon nga konsumatorët, për kursim të energjisë

KEDS apelon nga konsumatorët, për kursim të energjisë

KEDS apelon tek konsumatorët, sidomos ata në lagjen Mat 1 të Prishtinës që të kursejnë maksimalisht energjinë elektrike në mënyrë që të evitohen mbingarkesat.

'Një e tillë është paraqitur në këtë lagje, gjë që ka bërë që ajo të bije nga sistemi. Pas shumë angazhimeve dhe masave të ndërmarra, KEDS ka arritur ta rikthejnë daljen, por përkundër faktit se aty janë stabilimentet e reja energjetike, nevojitet kursim që të ketë furnizim pa ndërprerje me energji elektrike", thuhet në njoftimin e KEDS-it.