25 foshnje lindin për 24 orë

25 foshnje lindin për 24 orë

Në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike të Qendrës Klinike Univeristare të Kosovës, në 24 orë e fundit ka pasur gjithsej 25 lindje.

Prej tyre, 15 meshkuj dhe 10 femra, 7 nga lindjet janë kryer me operacion, përderisa 8 lindje janë kryer për herë të parë.