Gjuha maqedonase mbetet gjuha e vetme zyrtare

Gjuha maqedonase mbetet gjuha e vetme zyrtare

Ligji për gjuhë i avancon të drejtat e të gjithë komuniteteve jo-shumicë dhe nuk parashikon punësime të reja.

Ndërsa gjuha maqedonase me alfabetin cirilik mbetet gjuha e vetme zyrtare edhe në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, thuhet në kumtesën e sotme nga Qeveria në lidhje me zgjerimin e lajmeve të rreme dhe të pavërtetat për zbatimin e Ligjit për përdorim të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë. /Alsat-m