QKUK, Emergjenca Pediatrike me 74 raste

QKUK, Emergjenca Pediatrike me 74 raste

74 fëmijë kanë kërkuar ndihmën e pediatrit tek Emergjenca Pediatrike në QKUK.

Sipas raporti të Klinikës së Pediatrisë, 70 raste të tjera kërkuan ndihëm e mjekut tek ambulancat specialistike.

Ka pasur gjithsej 25 fëmijë që janë pranuar në klinikë për mjekim të mëtejmë.