Në Klinikën Gjinekologjike 22 lindje për 24 orë

Në Klinikën Gjinekologjike 22 lindje për 24 orë

Në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike për 24 orë ka pasur gjithsej 22 lindje.

Sipas raporti nga klinika, 9 foshnje kanë qenë të gjinisë mashkullore dhe 13 femra.

7 lindje janë kryer me operacion, po aq nëna kanë lindur për herë të parë.


MË SHUME NGA Shëndetësi