Mbingarkesë në emergjencën e QKUK-së

Mbingarkesë në emergjencën e QKUK-së

Emergjenca e QKUK-së në 24 orët e fundit ka qenë e mbingarkuar me pacientë.

Sipas raportit, vetëm për 24 orë ka pasur gjithsej 262 raste.

Prejt tyre, 46 raste tek dhoma e kujdesit të avancuar mjekësor, 51 vizita kirurgjike, 80 raste internistike dhe 64 raste orotpedike, 21 raste të intervenimeve të shpejta kirurgjike