Pan-spermia – çfarë është kjo?

Pan-spermia – çfarë është kjo?

Në mesin e shumë teorive rreth origjinës së jetës në Tokë, ndoshta një nga më të diskutueshme është e ashtuquajtur Pan-spermia, e cila dëshmon se burimi i jetës në planetin tonë është diku thellë në univers dhe ajo ka arritur në planetin tonë përmes meteorëve dhe kometave, ku u zhvilluan më tej kushtet për të.

Filozofi i lashtë grek Anaksagora krijoi idenë e parë të ardhjes së jetës nga kozmosi, e njohur me termin e njohur në botë si Pan-spermia (pan greqisht- gjithë).  Mbrojtësi i kësaj teorie ishte biologu gjerman Hermann Richter në vitin 1865.

Më pas, në vitin 1903, suedezi Svante Arrhenius, fitues i çmimit Nobel për kimi, e popullarizoi këtë teori.

Sot është teoria kryesore në qarqet shkencore rreth origjinës së jetës në Tokë.