Ngjyrat e botës përmes fotografive

Ngjyrat e botës përmes fotografive

Një shkrepje thotë shumë.

Fotografë nga i gjithë globi kanë portretizuar larminë e botës së gjallë dhe të bukur.

Më poshtë mund të shihni disa nga fotografitë e përkryera.

Travel - Special Mention, Sylvia Michel, Switzerland

Beauty Of Light, Commended, Edward Graham, United States

Faces, People, Cultures - Winner, Best Single Image, Danny Yen Sin Wong, Malaysia

Natural World - Commended, Ignacio Palacios, Spain

Natural World,special Mention, Roie Galitz, Israel

Beauty Of Light,commended, Zhenzheng Hu, China

Travel Photographer Of The Year, Overall Winner, Stefano Pensotti, Italy

Faces, People, Cultures - Special Mention, Vladimir Alekseev, Russian Federation

Travel - Special Mention, Marsel Van Oosten, Netherlands

Natural World - Winner, Best Single Image, Florent Mamelle, France

Young Tpoty 15-18, Winner, Fardin Oyan, Bangladesh

Young Travel Photographer Of The Year, Winner, Isabella Smith, United States

Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia

Hot/Cold, Highly Commended, Joshua Holko, Australia

Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia

Travel,commended, Mauro Di Bettio, Italy