​Malisheva me plan zhvillimor komunal

​Malisheva me plan zhvillimor komunal

Kuvendi i Komunës së Malishevës, sot ka mbajtur mbledhjen e rregullt, ku janë shqyrtuar dhe janë miratuar apo janë dhënë rekomandime, për çështjet apo për pikat të cilat janë trajtuar në mbledhjen e sotme.

Në mesin e vendimeve të kësaj mbledhje, është edhe vendimi apo miratimi i Panit Zhvillimor Komunal për Komunën e Malishevës, për vitet 2019-2027.

Sipas një komunikate, në mbledhjen e sotme të rregullt të KK të Malishevës, është shqyrtuar edhe raporti i Drejtorisë për Arsim dhe Edukim, për përfundimin e gjysmë vjetorit të parë të vitit shkollor 2018-2019.

“Po ashtu në mbledhjen e sotme, është shqyrtuar edhe raporti i KRU  “Hidroregjioni jugor”, njësia operative në Malishevë, lidhur me furnizimin me ujë për pije në vendbanimet të cila ti menaxhon kjo kompani. Pas raportit të prezantuar, anëtarët e KK të Malishevës, kanë dhënë disa rekomandime, që lidhen me furnizimin me ujë për pije, e që kanë të bëjnë me cilësinë e ujit, sistemin e rrjetit të ujësjellësve, projektet e ujësjellësve dhe të ngjashme. Në këtë mbledhje, KK ka miratuar edhe zëvendësimin e disa anëtarëve në komisionet komunale, si dhe ka miratuar dorëheqjen e një pjesëtarit të komunitetit RAE, Artur Osmani, nga Komiteti për Komunitete, i cili ka dhënë dorëheqje për çështje personale”, thuhet në komunikatën e komunë së Malishevës.