Shqyrtohet Strategjia Shtetërore Kundër Korrupsionit

Shqyrtohet Strategjia Shtetërore Kundër Korrupsionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit sot do të mbajë mbledhje.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Agjencisë Kundër Korrupsion për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupsionit 2019-2023 dhe Planit të Veprimit;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës;
6. Shqyrtimi i shkresës së dërguar nga z.Avdi Presheva për emërtimin e Fakultetit të Edukimit në Fakulteti i Mësuesisë;
7. Të ndryshme.


MË SHUME NGA Aktuale