Instalacionet e artit modern që vështirë besohet se janë të vërteta (FOTO)

Instalacionet e artit modern që vështirë besohet se janë të vërteta (FOTO)

Artistët çdo ditë mundohen të gjejnë mënyra dhe metoda të reja për për impresionuar njerëzit dhe për të shkuar një sistem përtej këtij që janë në realitet.

Këta artistë këto ndryshime në botën e njeriut mundohen t’i sjellin me anë të instilacioneve të ndryshme.

Sipas Bright Side, ata krijojnë iluzione gjigante optike për krijimin e ndërtesave të tëra që sfidojnë realitetin dhe gravitetin, instalimet moderne të artit po bëhen gjithnjë e më të jashtëzakonshme.

Kështu më poshtë keni disa prej këtyre instalimeve që Bright Side i ka përzgjedhur: