Shqyrtohet raporti vjetor i BQK-së

Shqyrtohet raporti vjetor i BQK-së

Komisioni për Buxhet dhe Financa sot do të mbajë mbledhje.

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2018;
3. Të ndryshme

Autor: RTKlive