Nënshkruhet marrëveshja për ofrimin e shërbimeve të specializuara

Nënshkruhet marrëveshja për ofrimin e shërbimeve të specializuara

Nënkryetari i komunës së Prishtinës, Muhedin Nushi, ka nënshkruar një marrëveshje bashkëfinancimi me organizatën “Terre des hommes – Kosovo” për ofrimin e shërbimeve të specializuara.

Kjo marrëveshje është nënshkruar në kuadër të projektit “Rrjeti i Mbrojtjes së Fëmijëve – Faza 3” për shërbime të specializuara për fëmijë në gjendje rruge, shërbimet e urgjencës për fëmijët të cilët gjenden në rrezikshmëri të lartë dhe kanë nevojë për strehim të menjëhershëm si dhe shërbime të specializuara për fëmijë viktima të abuzimit seksual.


MË SHUME NGA Nacionale