Apple ka një program për riparimin e ekraneve të Apple Watch

Apple ka një program për riparimin e ekraneve të Apple Watch

Meqenëse ekranet e Apple Watch po vazhdojnë të pësojnë dëme, Apple e ka bërë një programpër riparimin e tyre.

Dëmtimi që shoqërohet me thyerje xhami, konsiderohet se shkaktohet nga disa lëshime në prodhim dhe disa riparime do të kryhen falas.

“Në rrethana shumë të rralla, ekranet e orëve rrethore të modeleve nga alumini Apple Watch Series 2 dhe Series 3” është thënë në deklaratë. Kur thyerja fillon nga njëra anë dhe vazhdon në tërë sipërfaqen, sikur shfaqet në imazhe, atëherë nuk kërkohet pagesë për riparim.

Riparimet nuk do të bëhen edhe në Apple Watch Series 0, Series 1 dhe Series 4, meqë konsiderohen se janë në rregull.