2 miliardë e 942 milionë euro vlera e kredive në Kosovë

2 miliardë e 942 milionë euro vlera e kredive në Kosovë

Industria bankare në Kosovë brenda një kohe shumë të shkurtër ka arritur t’a përgjysmojë normën e interesit për kredi bankare. Kështu thuhet në komunikatën për medie të dërguar nga Shoqata e Bankave të Kosovës (ShBK).

“Sipas të dhënave të publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës në Dhjetor 2018, norma mesatare e interesit në kredi të reja ishte 6.0 % apo më e ulëta që ka pasur Kosova ndonjëherë e që paraqet mundësi të mira financuese jo vetëm të klientëve privat,  por njëherazi edhe të bizneseve të vogla dhe të mesme. Në nivel rajonal, sipas të dhënave krahasuese të publikuara nga Banka Botërore në vitin 2018, rajoni në përgjithësi ka norma të përafërta të interesit për kredi bankare, ku Mali i zi qëndron me normën e interesit 6.36 %, Maqedonia e Veriut 6.1 % dhe Shqipëria 5.93 %”, është thënë në komunikatën për medie të ShBk-së, duke u shtuar se këto zhvillime e vendosin Kosovën në mesataren e rajonit për sa i përket normës mesatare të interesit për kredi. “Në anën tjetër, sipas po të njëjtit burim, theksohet se në vitin 2018 Kosova pati rritjen më të madhe të kredive në rajon në mbi 11%, ndërkaq Mali i Zi dhe Serbia 9% e përcjell nga Bosnja dhe Maqedonia Veriore me 5 – 7%. Vlera e kredive deri më sot në Kosovë është 2 miliardë e 942 milion euro, ndërkaq 63.6% e këtyre kredive janë kredi biznesore dhe 36% kredi familjare prej të cilave vetëm 2.2% e portfolios kreditore është kredi jo-performuese”, është thënë në komunikatë.

Sipas kësaj komunikate, përgjatë këtyre viteve, sektori bankar në Kosovë është treguar jashtëzakonisht i kujdesshëm duke krijuar portfolio kreditore kualitative dhe njëkohësisht duke mundësuar rritje të konkurrencës përmes modernizimit dhe shtimit të numrit të produkteve dhe shërbimeve siç janë e-banking apo kartelat contactless, ndërkaq karakteristikë e rëndësishme vazhdon të jetë stabiliteti dhe likuiditeti i lartë, indikator ky që mundëson rritjen e mëtutjeshme të kredive të reja. “Përmirësimi i kushteve të të bërit biznes në Kosovë ka mundësuar uljen e normës mesatare të interesit në kredi dhe rritjen e vlerës së përgjithshme të kredive të ofruara dhe kohëzgjatjes së kredive”, përfundoi komunikata e ShBK-së.