Përvoja e Policisë së Çekisë për gjurmët e gishtërinjëve

Përvoja e Policisë së Çekisë për gjurmët e gishtërinjëve

Në nëntor 2019, Drejtoriati i Shërbiomit Policor për të Huajt realizoi projektin e programit “Bashkëpinimi Zhvillimor në Siguri”.

Të premtën më 25 tetor 2019 një delegacion i policisë së Çekisë u kthye nga Kosova, të udhëhequr nga kol. Inxh. Milena Křivánková Beranová e cila e përfundoi udhëtimin katër vjeçar “Përvoja e Policisë së Çekisë në fushën e identifikimit përmes gjurmëve të gishtërinjëve (Daktiloskopi)” të realizuar brenda Programit të Sigurisë së Bashkëpunimit Zhvillimor.

Projekti ishte një përgjigje për ngjarjet e migrimit që e prekën Republikën e Çekisë më 2015, që synonte shpërndarjen e përrvojës dhe të ashtuquajturës përvoja e mirë në fushën e identifikimit me vendet e Ballkanit Perëndimor, Modavisë dhe të Ukrainës.

Gjatë viteve 2016-2019 bashkëpunimi policor u themelua me vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën.