Bordi i Drejtorëve të RTK-ës

Afërdita Maliqi / KRYETARE E BORDIT

Ivan Veljkovic / NËNKRYETAR

Ismet Bexheti / ANËTAR

Naim Gashi / ANËTAR

Fadil Miftari / ANËTAR

Elif Tokmak / ANËTARE

Mimoza Hasani-Pllana / ANËTARE

Hisen Berisha / ANËTAR

Lirim Geci / ANËTAR

Naile Demiri / ANËTARE