Kosovo se sprema za test „Pisa”

Oko sedam hiljada učenika uzrasta od 15 godina, odabranih iz 237 škola na Kosovu biće podvrgnuto medjunarodnom testu znanja, PISA.

Predviđeno je da se testiranje obavi u periodu od 5. do 20.maja.

PISA, ili Međunarodni program vrijednovanja učenika, je svjetska studija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u zemljama članicama i nečlanicama, koja ima za cilj da procjeni obrazovni sistem.

Kosovo je  2015. i 2018. godine  na ovom testu, koji ocenjuje čitalačku, matematičku i pismenost u prirodnim naukama bilo skoro na dno svjetske liste.

Fatmir Elezi, rukovodilac Divizije za vrijednovanje pri Ministarstvu obrazovanja, nauke i tohnologije Kosova  je u izjavi za program na bosanskom jeziku Radio Kosovo 2 izrazio je optimizam da će Kosovo ovoga puta biti bolje rangirano na listi rezultata znanja jer su po njemu izvršene pripreme učenika za PISA test. Sa druge strane, Elezi kaže da na eventualne slabe rezultate može uticati i pandemija korona virusa zbog koje su učenici imali duži period odrzavanja nastave na daljinu.

“ Opštine su izvršile sve neophodne pripreme za održavanja testa. Znamo kako se Kosovo plasiralo na poslednjem testu i očekujemo bolju poziciju. Naravno, i pandemija je imala uticaja ali vjerujem da su pripreme učenika bile na nivou. Očekujemo realne rezultate  koji će nam potom koristiti za poboljšanje obrazovnog sistema”, kazao je Elezi.

Elezi je potvrdio da zbog malo broja učenici na bosanskom i turskom jeziku nisu obuhvaćeni u testu PISA.

“ Bošnjacki učenici čine 1 posto ukupnog broja učenika, koliko i turski i iz tog razloga ne učestvuju u procesu vrijednovanja. Jer, ako jedna zajednica ne čini preko 5 posto od ukupnog broja učenika onda nije neophodno da bude uključena u PISA testu”,  pojašnjava Elezi.

Sa druge strane, stručnjaci iz oblasti obrazovanja  nisu optimisti u pogledu dobrih rezultata u PISA-i.

Rinor Qehaja, stručnjak u oblasti obrazovanja ispred organizacije „Ed-Guard”, u Prištini za Radio Kosovo, program na bosanskom jeziku kaže da je statistički, teško vjerovati da će Kosovo imati bolji učinak bez prethodne duboke reforme kvaliteta nastave.

“Iskreno se nadam  da će učenici test shvatiti ozbiljno i da će prije svega razumijeti sadržaj testa. Na našim institucijama je da rade na što kvalitetnijem obrazovanju a za šta imaju obavezu prema učenicima”, kaže Qehaja.

Sličnog mišljenja je i predsjednik bošnjačke nevladine organizacije” Adet” , iz Prizrena Musa Bajmak. Kaže da zbog neadekvatne pripreme učenika za  test ne očekuje da će Kosovo poboljšati poziciju na rang listi.

“ Nisu vršeni probni testovi za PISA tako da učenici na test ulaze samo sa dosadašnjim stečenim znanjem, zato ne očekujem neke velike rezultate.Sa druge strane, ovaj test je jako bitan za Kosovo u smislu njegovog rangiranja u globalnom sistemu obrazovanja, rangiranja naših srednjih škola i fakulteta u svijetu i za budućnost naše omladine. Jer kada naši mladi odu u zapadne zemje i šire, a gdje su i te kako bitni 

rezultati PISA testa, i kada se vidi da je diploma stečena u Republici Kosovo a koja je loše rangirana po kvalitetu obrazovanja, teže će doći do posla”, izjavio je Bajmak.

Istovremeno, Bajmak je izrazio nezadovoljstvo činjenicom što bošnjacki i turski učenici nisu obuhvaćeni u procesu PISA testa.

Rezultati prvog PISA testa, koji je održan na Kosovu 2015. godine, objavljeni su 2016. Kosovo je tada bilo na 68. mestu među 72 zemlje koje su učestvovale u testu.

Druga PISA na Kosovu održana je 2018. godine i na osnovu rezultata objavljenih 2019. godine, Kosovo je zauzelo 77. mesto među 79 zemalja koje su prošle kroz testiranje.

Ovogodišnje testiranje je trebalo da se održi 2021. godine, ali je odloženo zbog pandemije koronavirusa.

 

 

Autor: Meliha Murić Januz, Radio Kosovo 2