Diplome na Kosovu uskoro i na bosanskom jeziku

Diplome na Kosovu uskoro i na bosanskom jeziku

Ovo pitanje su pokrenuli politićki predstavnici nevećinskih zajednica na Kosovu, a nakon pritužbi turskih studenata iz Prizrena.

Univerziteti u Prizrenu i u Peći će konaćno poćeti da izdaju diplome na bosanskom ili turskom jeziku, potvrđeno je iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju za Radio Kosovo 2.

I pored toga što pripadnici bošnjaćke zajednice mogu da studiraju na svom maternjem jeziku na dva javna univerziteta na Kosovu, na univezitetu ‘Hadži Zeka’ u Peći, i na univerzitetu ‘Ukšin Hoti’ u Prizrenu, oni do sada nisu dobijali diplome na svom maternjem jeziku.

Diplome su se izdavale samo na albanskom i engleskom jeziku.

Ovi univerziteti su na poćetku radili u okviru Univerziteta u Prištini i nisu imali svoju autonomiju. Međutim, uprkos tome što su već par godina samostalni univerziteti, oni su i dalje nastavili praksu izdavanja diploma za pripadnike nevećinskih zajednica jedino na albanskom i engleskom jeziku.

Zamjenik ministra obrazovanja, Usmen Baldži, u izjavi za Radio Kosova 2, program na bosanskom jeziku je kazao da je to bila i ostala stvar univerziteta, odnosno njihove automije.

Ali, Baldži je naglasio da je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije u utorak riješilo to pitanje, te da su ubuduće rektorati, odnosno univeziteti na Kosovu  na osnovu  Administrativnog upustva o upotrebi jezika u obavezi da diplomiranim studentima iz bošnjaćke ili turske zajednice izdaju diplome i na njihovim maternjim jezicima.

“Pored albanskog i engleskog jezika u diplomi treba postojati takođe i maternji jezik manjinske zajednice  kojoj student pripada, u ovom slućaju bošnjaćke ili turske zajednice.Taj smo problem danas riješili, ja sam kao zamjenik ministra zatražio tumaćenje samih univerziteta i Zakona o upotrebi jezika, tako da će ovaj problem u buduće biti riješen”, kazao je zamjenik ministra obrazovanja, Usmen Baldži.

Inaće, ovo pitanje su pokrenuli politićki predstavnici nevećinskih zajednica na Kosovu a nakon pritužbi turskih studenata iz Prizrena.

Za razliku od pedagoške dokumentacije za visoko obrazovanje, dokumentacija za preduniverzitetko obrazovanje (dnevnici, matićne knjige, svedoćanstva i diplome)  Ministartvo obrazovanja od poćetka izdaje i na jezicima manjinskih zajednica.