Vlada odobrila inicijativu za članstvo Kosova u Savjetu Europe

Vlada Republike Kosovo je na elektronskom sastanku načelno odobrila inicijativu za članstvo Republike Kosovo u Savjetu Europe.

Savjet Europe je najstarija međuvladina organizacija u Evropi čija je osnovna svrha da obezbijedi suradnju i jedinstvo među svojim članicama u oblasti zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

„Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, koji uključuje konvencije Savjeta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, elementarne slobode i njene protokole“, kaže se u saopćenju Vlade.

Ova odluka Vlade Kosova obavezuje Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore Kosova da sve procedure za članstvo sprovodi na osnovu važećeg zakonodavstva.

Kosovo danas formalno aplicira za članstvo u Savjetu Evrope. U sjedištu ove organizacije u Strazburu, prijavu će u ime zemlje podnijeti ministarka vanjskih  poslova i dijaspore Donika Gervala, koja je i zamjenica premijera Kosova.

Ruska Federacija je 16. marta ove godine isključena iz ovog Savjeta, zbog početka ničim izazvanog rata u Ukrajini.U odsustvu Rusije, dvije trećine država članica ove organizacije priznaje nezavisnost Kosova.

S obzirom na to da se odluke donose većinom, mogućnost pristupanja Kosova je realna.

Autor: Meliha Muric , Radio Kosovo