Lićne karte i na bosanskom jeziku

Lićne karte i na bosanskom jeziku

Skupština Kosova usvojila je Zakon o lićnim kartama, zajedno sa amandmanom bošnjaćkog poslanika, Ćerima Bajramija, koji predviđa izdavanje lićnih karata i na bosanskom jeziku.

Skupština Kosova je tokom sednice u ponedjeljak razmotrila 16 nacrta zakona, usvojila dva međunarodna ekonomska sporazuma, te razmotrila i određen broj izvještaja o radu razlicitih državnih agencija. Na dnevnom redu bilo je ukupno 35 taćaka. Time je Skupština realizovala ceo zakonodavni program koji je Vlada prosledila Skupštini, saopšteno je iz Skupštine. Opozicija nije prisustvovala sednici pošto je došlo do njihove suspenzije, a nakon što je ponovo upotrebila suzavac.

Među usvojenim zakonima je i onaj o lićnim kartama, koji je usvojen zajedno sa amandmanom bošnjaćkog poslanika, Ćerima Bajramija. Na osnovu tog amandmana, „obrasci i lićne karte za pripadnike nevećinskih zajednica se štampaju i na njihovim jezicima koji su u upotrebi na lokalnom nivou“.

„Dakle, ubuduće će, pored albanskog, srpskog (na ćirilici) i engleskog jezika, na lićnoj karti za Bošnjake Kosova biti i ćetvrti jezik – bosanski“, saopštio je Bajrami.   

On se zahvalio „svim poslanicima pozicije i opozicije iz Odbora za unutrasnje poslove i nadzor FSK-a koji su podržali ovaj amandman, kao i svim poslanicima koji su glasali ''za'', a zasebno poslanicima nevećinskih zajednica, među njima, naravno, i onima iz bošnjaćke zajednice“.