GUCATI I HARADINAJ OSTAJU U PRITVORU

Do odluke po njihovoj eventualnoj žalbi na sudsku presudu

Vijeće Apelacionog suda, kojim predsjedava Mišel Pikar, donjelo je odluku u kojoj se navodi da će Hysni Gucati i Nasim Haradinaj ostati u pritvoru do odluke po njihovoj eventualnoj žalbi na sudsku presudu ili ako sudsko vijeće ne odredi drugačije.

Hysni Gucati i Nasim Haradinaj su 18. maja proglašeni krivim i osuđeni na četiri i po godine zatvora i novčanu kaznu u iznosu od 100 eura, za krivična djela u vezi sa ometanjem sprovođenja pravde.U odluci se navodi da, osim ako sudsko vijeće ili Apelacioni sud ne naloži drugačije, osuđeno lice ostaje u pritvoru do žalbenog postupka. Iz ove odredbe proizilazi da, kada je lice osuđeno, njegovo zadržavanje je pravilo, a puštanje na slobodu izuzetak. Prema odluci, razlika između faze prije i poslje izricanja kazne, u odnosu na pritvor, je u skladu sa članom 5. Europske konvencije o ljudskim pravima. Hysni Gucati je zajedno sa Nasimom Haradinajem optužen za krivična djela protiv sprovođenja pravde, odnosno za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, za zastrašivanje svjedoka, osvetu i povredu povjerljivosti postupka.

Autor: RTK