OTVOREN NOVI ZEMLJANI PUT U MANASTIRICI

Projekat koji će podstaknuti razvoj poljoprivrede i seoskog turizma

U Manastirici je svečano otvoren novi zemljani put dužine od 5 i pol kilometara. Projekat je za 32 radna realizirao Turski KFOR, dok su svoj doprinos dali sami mještani te dijaspora.  

U prisustvu turskog konzula u Prizrenu, Serdara Ozaydina, zvaničnika Turskog bataljona i TIKA-a, u Manastirici je upriličena svečanost u povodu otvorenja novog zemljanog seoskog puta u dužini od 5 i pol kilometara. Zahtjev mještana za otvaranjem ovog puta je povezan sa potrebama razvoja poljoprivrede i turizma ali i prećica pomoću koje će se lakše stići do vrha Vrtop.

U realizaciju ovog infrastrukturnog projekta, osim Turskog KFOR-a, je učestovala TIKA, sami mještani te dijaspora.Tačnije Planinarsko udruženje Katun.

Zemljane radove na putu, u potpunosti je izvela inženjerijska jedinica Turskog  KFOR-a, za 32 radna dana.