Hamza: Raspodjela sredstava 43 za nevećinske zajednice

U selima dragaške opštine, računajući i one u Gori, gradonačelnik Dragaša, Behxhet Xheladini, sa ostalim predstavnicima lokalne vlasti, održao je sastanke sa ciljem upoznavanja građana sa najnovijim administrativnim upustvom koji se tiče predstavljanja sela te njihove komunikacije sa opštinskim vlastima u pogledu izdvajanja sredstava i realizacije kapitalnih projekata.

Prema novom upustvu Ministarstva Administracije lokalne samouprave, predviđeno je da na 40 hiljada stanovnika budu izabrana 20 predstavnika sela, kojima bi trebao biti olakšan put u pogledu upućivanja zahtjeva i ravnopravne podjeljena sredstva u ruralnim sredinama. Taj odnos, ako zaživi primjena uputstva, bi za Goru bio na 16 sela - 11 predstavnika. Uzair Hamza, službenik za ljudska prava pri Kancelariji zajednica u Dragašu kaže da se princip fer raspodejele sredstava u ovoj najjužnijoj opštini poštuje.

Autor: Redakcija na bosanskom jeziku- RTK