13. oktobra po prvi put o ukidanju viza

Od 13. oktobra će se smatrati da su formalno počele relevantne zakonodavne procedure koje će po mnogućnosti voditi ka ukidanju viznog režima za Kosovo.Naime, radna grupa Evropske unije za vize će 13. oktobra prvi put raspravljati o prijedlogu za ukidanje viznog režima za kosovske građane.

Prethodne sedmice upućeno je pismo državama članicama EU uz najavu o namjeri da se ovo ovo pitanje formalno uvrsti u agendu radne grupe u oktobru. "Liberalizacija viznog režima je ključni elemenat procesa integracije Kosova u EU, koji je odavno zakasnio, jer je Kosovo jedina država Zapadnog Balkana i jedna od retkih zemalja u Evropi, koja još nije dobila bezvizni režim sa EU, navodi se u pismu i dodaje kako to ima negativan uticaj na atmosferu u zemlji i na stav građana Kosova o pravičnosti i kredibilitetu EU". Kosovo je 2012. godine dobilo Mapu puta za viznu liberalizaciju, a 2018. je Europska komisija potvrdila da je zemlja ispunila sve kriterijume za ukidanje viznog režima. Prema procedurama, nakon što Europska komisija preporuči viznu liberalizaciju za jednu zemlju, proces odlučivanja se vodi na dva nivoa Evropskom parlamentu i vijeću ministara EU, a odluka se donosi kvalifikovanom većinom, što podrazumjeva glasanje 55 posto država članica čije stanovništvo predstavlja 65 od sto posto cjelokupnog stanovništva EU.

Autor: Redakcija na bosanskom jeziku- RTK