Opštine usvojile budžete za 2023.godinu

Odbornici Skupština opština na Kosovu usvojili su budžete za 2023.godinu. Budžeti će biti utrošeni na plate, robe i usluge, komunalne usluge, subvencije i kapitalne investicije.

Koliko sredstava su opštine izdvojile za kapitalna ulaganja u bošnjačkim sredinama?

22.septembra, na redovnoj sjednici poslanici Skupstine opstine Prizren izglasali su budžet za narednu 2023. godinu i on će iznositi oko 58 miliona eura. To je za Radio Kosovo 2, program na bosanskom jziku potvrdio bošnjački poslanik ispred Socijaldemokratske Unije, Admir Aljilji. Međutim, Aljilji kaže da, i ako su sudjelovali u procesu glasanja, nisu zadovoljni visinom sredstava koja su izdvojena za kapitalne projekte za bošnjačke sredine.

„Nismo baš zadovoljni jer je tek oko 100 hiljada eura izdvojeno za prijedele Župe i Podgora, koje broje oko 17 sela. U nekoliko navrata smo zbog toga kritikovali gradonačelnika na skupštinskim zasijedanjima, ali ipak smo pružili ruku suradnje pa vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati jer nam je gradonačelnik rekao da će budžet namijenjen za bošnjačke sredine biti povećan“, kazao je Aljilji.

A opština Pec će na raspolaganju tokom 2023.godine imati budžet u vrijednosti od 33 miliona eura kojim će se pokriti troškovi kapitalnih projekata, plata i ostalih troškova opštine. Zamjenik gradonačelnika za zajednice Mirzet Džogović u izjavi za Radio Kosovo 2 kazao je da će Kancelarije za zajednice naredne godine raspolagati sa većim budžetom, odnosno od dosadašnjih 120 imaće 200  hiljada eura. Posebno ističe planirane projekte za bošnjačke sredine.

„Preko Direkorijata za obrazovanje izvdojeno je 50 hiljada eura za izgradnju  nove škole u Zlopeku, a u istom mjestu biće asfaltirano 6 ulica.Takodje, preko Direktorijata za obrazovanje izdvojeno je još 50 hiljada eura za završetak sportske sale u osnovnoj školi u Vitomirici.Dok preko Direktorijata kulture i sporta uspjeli smo uvrstiti u budžet 30 hiljada eura za izgradnju tribina na fudbalskom stadionu „Behar“u Vitomirici. Isto tako će se asfaltirati 8 ulica ukupne dužine 3,5 kilometara kao i uređivanje malog parka ispred Doma kulture u Vitomirici. Zatim, planirano je asfaltiranje po jedne ulice u selima Blagaje i Novo selo“, kaže Džogović.

Budžet opštine Dragaš za 2023.godinu iznosiće oko 10 miliona eura, dok je za kapitalne investicije planirano oko 3 miliona eura.Šef Kancelarije za zajednice u ovoj opštini, Uzair Hamza izjavio je da je za sredine u kojima žive pripadnici manjinskih zajednica izdvojeno preko 1 milion eura.

„U opštini Dragaš na osnovu poslednjeg popisa stanovništva 41,3 posto čine pripadnici manjinskih zajednica i na osnovu tog procenta se vrši i raspodijela budžeta.Nedavno smo zajedno sa gradonačelnikom posjetili sela u kojima žive zajednice, održali sastanke sa Odborima i od njih čuli prijedloge i u skladu sa prijedlozima smo pripremali budžet“, istakao je Hamza.

Hamza kaže da se najveći broj kapitalnih projekata odnosi na izgradnju infrastrukture odnosno kanalizacije, vodovoda, puteva, pokockavanje ulica a izdvojen je budžet i za sektor zdravstva i obrazovanja.

Autor: Meliha Murić Januz, Radio Kosovo 2