Vlada Kosova usvojila Nacrt zakona o platama

Vlada Kosova usvojila je u srijedu, 23.novembra Nacrt zakona o platama, kojim se, po ocijeni izvršne vlasti, stvara jedinstven sistem plata za sva lica koja se isplaćuju iz državnog budžeta.

„Potrudili smo se da razlika između najveće i najniže plate bude značajno smanjena, sa 20 puta od današnje, na 4,78 puta između šefa države i najjednostavnijeg funkcionera u državnoj hijerarhiji“, rekao je premijer Kosova, Aljbin Kurti na sjednici Vlade.

Nakon usvajanja u Vladi, Nacrt zakona mora biti usvojen i u Skupštini Kosova i stupa na snagu osam mjeseci nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo.

Prethodno je Vlada usvojila  odluku o izmjeni i dopuni odluke bivše vlade Ramuša Haradinaja o povećanju plata sudijama i tužiocima. Vlada je ukinula neke članove odluke koji su bili u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Ovim se plate sudija i tužilaca vraćaju na nivo ranije zakonske regulative, odnosno prije stupanja na snagu odluke iz 2017. godine o povećanju plata vladinog kabineta. Svim sudijama i tužiocima plate su povećane za 100 odsto u 2017.godini.

Autor: Meliha Murić-Januz, Radio Kosovo 2