Očekuje se da će se u srijedu glasati o prijedlogu za liberalizaciju

Ambasadori država članica Evropske unije bi trebalo da u srijedu, 30. novembra, odobre tekst o viznoj liberalizaciji za Kosovo, prema kojem ukidanje viznog režima stupa na snagu kada informativni sistem ETIAS bude funkcionalan “u svakom slučaju ne kasnije do 1. januara 2024. godine”.

Glasanje za ovaj tekst se očekuje pod takozvanom tačkom A, koja podrazumijeva odobrenje bez prethodne rasprave.

Tekst je usaglašen 22. novembra, a trebalo je da se odobri na nivou ambasadora dan kasnije, odnosno 23. novembra, međutim, u poslednjem trenutku je skinut sa dnevnog reda zbog političkih prilika na sjeveru Kosova i neuspele runde dijaloga sa Srbijom na najvišem političkom nivou 21.novembra.

Prema tekstu oko kojeg bi ambasadori država EU trebalo da glasaju 30. novembra, očekuje se od Kosova da teži da do efektivnog početka vizne liberalizacije zaključi sporazume o readmisiji i ispuni obaveze koje proizilaze iz ovih sporazuma.

Takođe, u cilju adekvatnog upravljanja migracijama, od Kosova se očekuje da usklađuje svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije.

U posebnom aneksu koji bi trebao da se odobri, češko predsjedništvo naglašava značaj koji države članice pridaju efikasnom aktiviranju ETIAS-a u zadatim rokovima i poziva države članice da nastave sa pripremnim naporima kako bi osigurale da se rokovi koji su dogovoreni budu ispoštovani.

Dogovoreni rok sa funkcionisanje ETIAS-a je novembar 2023. U slučaju da ovaj sistem bude poptuno funkcionalan u zadatom roku, to podrazumeva da bi i vizna libreralizacija za Kosovo istovremeno stupila na snagu.

Autor: Gjeraqina Tuhina/ RTK/ Brisel