Opština Priština oglasila se danas povodom rasta poreza na imovinu

Opština Priština oglasila se danas saopštenjem povodom rasta poreza na imovinu, istakavši da je nadlhežni organ za sporovođenje postupka prochene Ministarstvo finansija.

"Nadlježni organ za sprovođenje postupka procjene je Ministarstvo finansija koje utvrđuje vrijednost nepokretne imovine koje se nalaze na teritoriji opština, a čija se procjena vrši u skladu sa pravilima i postupcima predviđenim zakonom i Ministarstva finansija za kategorije vrijednosti, metode i modele procjene vrijednosti", navodi se u njihovom saopštenju I dodaje da da opština Priština nije utvrdila iznose na računima građana za poresku 2023. godinu.Desetine građana Prištine reagoviralo je na novi porez na imovinu preko društvenih mreža navodećim da im je izračunat duplo veći porez nego prošle godine. Poneki građani naveli su da su dobili račun za porez i do 200 posto veći nego prethodne godine.Zamjenik gradonačelnika Prištine Aljban Zogaj rekao je da je uputio zahtjev Ministarstvu finansija da reevaluira porez, posebno u vrijeme krize.

Autor: Redakcia a Bosankom jeziku , RTK