Balić: Sa ovakvim ljudima na ćelu, Kosovo ne može naprijed

"Položaj bošnjaćke zajednice na sedmoj godišnjici od proglašenja nezavisnosti je napredovao, ali neki od kljućnih zahtjeva koji su važni za opstanak, i bošnjaćke i ostalih zajednica, nisu ispunjeni".

U intervjuu za program na bosanskom jeziku Radio Kosovo 2, Numan Balić, predsjednik SDA Kosova, inaće jedan od potpisnika deklaracije o nezavisnosti Kosova dodaje:

 „Oćekivanja koja smo imali su izostala. Preovladava jedan osjećaj beznađa i nedostatka volje za ostanak na Kosovu, za zalaganje na Kosovu... Već 25 godina mi smo oni koji se zalažu za Kosovo, oni koji smo omogućili da Bošnjaci postanu poznati, da se za njih ćuje na Kosovu, kada smo se rame uz rame sa Albancima u prošlom vijeku borili protiv Miloševićevog režima i za prava svih naroda. A u ovom vijeku se borili i za oslobođenje Kosova, institucije, vladu i parlament, opštine i sudive, policiju, za obrazovanje i kulturu...Jedan dio toga je urađen, a nažalost jedan broj toga nije urađen. Možemo se ponositi onim što je urađeno, ali, baš, nažalost, od datuma nezavisnosti od 2008. imalo je znaćajnog nedostajanja, a u zadnjih nekoliko godina i velikog posrnuća“, kaže Balić.

„Sa ovakvim ljudima na ćelu, i unutar bošnjaćke i unutar albanske zajednice, Kosovo ne može naprijed“, dodaje on.

Balić istiće da situacija može biti bolja samo ukoliko se promeni kompletna struktura vlasti, naćin vladanja, naćin odnosa prema svim stanovnicima, prema Bošnjacima, ukoliko se tretiraju sva pitanja poćev od odlaska ’90tih godina, do onih koji su stradali i onih koji su zaslužni za današnju državu.

„Samo se rijećima govori o ravnopravnosti. Nema ni r od ravnopravnosti. Ravnopravnost će biti onda kada albanske politićke vođe dođu kod nas i kažu ’Dođite vi Numane, i ko god drugo iz Peći, Mitrovice, Leposavića da razmatramo pitanja kako pomoći Bošnjacima u tim mestima’. A ne da se neki favorizuju, a drugi budu potpuno zaboravljeni. Dokle god se bude tako radilo, nema napretka“
, istiće Balić.

Navodeći da ne želi biti subjektivan, on istiće da ukoliko se uporedi predstavljanje Bošnjaka u institucijama sada i prije proglašenja nezavisnosti, „stvari su bolje išle do 2009-2010“.

„To, ako se uzmu u obzir naši brojni govori u parlamentu, zalaganja za sva pitanja, ali znano, odlućno i konstruktivno sa dokazima, za sva pitanja – obrazovanje, univerziteti, decentralizacija, opština Vitomirica, Rećane, Gora...i ovo sadašnje koje je tek neko blijedo kopiranje onoga svega što je tada bilo, i bukvalno gubljenje onoga što je do tada urađeno... U zadnje tri-ćetri godine, mi smo krenuli na niže. Nema nikvakvog interesovanja niti spomena o Bošnjacima u Prištini, Mitrovici, Leposaviću, Peći, Istoku, o pravim Bošnjacima, autentićnim Bošnjacima. Preuzeli su nekoliko njih koji se predstavljaju kao Bošnjaci, preuzeli su Goranci koji kažu da su Bošnjaci...“,
navodi bivši poslanik u Skupštini Kosova.

Govoreći o problemu decentralizacije bošnjaćkih opština, Balić kaže da odgovornost za to snose i albanske vođe.

„Oni nažalost nisu htjeli da nam daju opštinu Vitomirice. Nisu htjeli da je daju Bošnjacima i nije bilo razumijevanja. U februaru je 2004. na stolu su bile opštine Vitomirica i Mamuša. Šta se desilo? Nakon što sam ja izdat u vladi Kosova, ljudi koji su navodno bili moji saradnici, napravili su zamku, osigurali sebi lićne pozicije, a na drugu stranu su prodali opštinu Vitomirica. A Turci su dobili Mamušu“,
navodi Balić.

On dodaje da se predstojeći period za Bošnjake biti dobar ukoliko oni budu bili složni, ako budu slijedili one koji su dobri, ako ne prodaju sebe, svoju vjeru i svoje glasove. U suprotnom, biće sve gore i gore.


Radio Kosovo 2/ Program na bosanskom jeziku