Određena vrijednost platnog koeficijenta, za ovu godinu 105 eura

Vlada Kosova usvojila je u srijedu, 01.februara vrijednost koeficijenta zarada za 2023. godinu i on će iznositi 105 eura.

Premije Kosova Aljbin Kurti rekao je na početku sastanka će se ova vrijednost koeficijenta promijeniti 2024. godine i iznosiće 110 eura.

Premijer Kurti je rekao da će se usvajanjem koeficijenta povećati plate u javnom sektoru, dodajući da je otvoren put za novi sistem plata na Kosovu od ovog mjeseca.

“Sa ovim novim sistemom i ovim novim vrijednostima zarada, zacrtali smo i ostvarili nekoliko osnovnih ciljeva: Jednakost i pravičnost zarada između kategorija, sužavanje jaza između visokih zvaničnika i drugih, i čvrsta podrška za četiri vitalne kategorije za funkcionisanje društva, za ljekare, prosvetne radnike, policajce i vojnike. Takođe, u državnoj službi Republike Kosovo, najviše su podržani oni koji su bili na dnu tabele, radnici i tehničari u centralnoj i lokalnoj administraciji imaće dostojanstven i pravičan tretman”, kazao je Kurti.

Očekuje se da će novi zakon o platama na Kosovu stupiti na snagu ovog mjeseca.

Plate radnika na Kosovu se izračunavaju množenjem platnog koeficijenta pozicije sa novčanom vrijednošću koeficijenta. Odnos koeficijenata je od 2 do 18.

U Zakonu o platama za radnike u javnom sektoru, usvojenom u decembru prošle godine, nije bila unijeta vrijednost koeficijenta, koji određuje  maksimalnu zaradu u javnom sektoru a što je utvrđeno na današnjem sastanku  Vlade Kosova.

Premijer Kurti je najavio da je novina ovog sistema to što će se svake godine mijenjati koeficijent na osnovu procjene budžetskih mogućnosti. U međuvremenu, on je naglasio da se po prvi put fond plata na Kosovu povećava za 100 miliona eura.

“Svake godine, zbog zapošljavanja ili drugih kretanja, fond zarada je imao povećanje ili kretanje od ne više od 20 do 25 miliona.Uskoro očekujemo da će Zakon o minimalnoj zaradi biti usvojen u drugom čitanju, jer većina zaposlenih naših građana su u privatnom sektoru.Takođe, u narednim nedeljama biće predstavljene nove šeme zapošljavanja, jer je prioritet Vlade nesumnjivo zapošljavanje, posebno mladih”, kaže premijer Kurti.

Minimalna plata na Kosovu trenutno iznosi 130 do 170 eura. Ova vrijednost, nepromenjena od 2011. godine, najniža je u Europi, prema Evropskoj agenciji za statistiku, Eurostatu.

Ministar finansija Hekuran Murati rekao je da će prosječna bruto plata biti 730 eura, pa će prema njegovim riječima ona porasti za oko 100 eura.

Prema Zakonu o budžetu za 2023, takođe usvojenom u decembru prošle godine, ukupan budžet za plate u javnom sektoru biće 745 miliona evra.

Da bi se izračunala plata, vrijednost koeficijenta se mora pomnožiti sa koeficijentom. Dakle, pošto je vrijednost koeficijenta 105 eura, sluzzbenik koji ima platu koeficijenta 5 primaće osnovnu platu od 525 eura, ne računajući dodatke.

U Zakonu o platama postoji 136 nivoa koeficijenata, sa odnosom 2 prema 18. Najviša plata biće plata predsjednika zemlje sa koeficijentom 18, odnosno 1.890 eura.

Predsjednik Ustavnog suda će imati koeficijent 17,5, dok će 17 biti koeficijent za predsednika parlamenta i premijera. Poslanik i ministar imaće istu platu, sa koeficijentom 16,4.

Gradonačelnik Prištine imaće platu sa koeficijentom 15, dok će se plate ostalih razlikovati u zavisnosti od broja građana u tim opštinama.

Plata predsednika Vrhovnog suda biće sa koeficijentom 17.

Koeficijent za sudije kretaće se od 15,5 do 12 za sudiju Osnovnog suda i prvostepenog Privrednog vijeća. U tužilaštvu će plata glavnog tužioca biti sa koeficijentom 17.

Komandant KBS-a imaće koeficijent 15, dok će najmanju platu imati regrut/kadet KBS sa koeficijentom 2.

U policiji generalni direktor imaće platu sa koeficijentom 14,5 dok će policajac imati koeficijent 5. Kadet policije će imati koeficijent 2.

Plate nastavnika obačunavaće se sa koeficijentom od 5,6 za one u osnovnim školama i nižim srednjim školama, 5,8  je za nastavnike viših srednjih škola.

U zdravstvu, plate lekara će biti od 7,4 za lekare opšte prakse i 12 za specijaliste. Zakon predviđa naknadu za njegu, noćni rad i prekovremeni rad .

Zakon o platama primjenjuje se na zaposlene u javnom sektoru, čije se plate finansiraju iz državnog budžeta, sa izuzetkom zaposlenih u Kosovskoj obaveštajnoj agenciji .

Broj zaposlenih koji primaju plate iz budžeta Kosova je oko 83 hiljade.

Autor: Meliha Murić Januz, Radio Kosovo 2