Ćerim Bajrami: Treba pozivati i Bošnjake na tim debatama

Na skupove ili forume gdje se govori ili debatira o Asocijaciji opština sa srpskom većinom, treba pozivati i Bošnjake, jer u tim sredinama našoj zajednici se krše osnovna ljudska prava. Kaže Ćerim Bajrami, savjetnik ministrice vanjskih poslova.

Bošnjaci Kosova nisu uključeni u razgovore oko Asocijacije opština sa srpskom većinom, posebno na sastanku kojeg je organizirala Američka ambasada u Prištini. Ćerim Bajrami, savjetnik ministrice vanjskih poslova, kaže da Bošnjaci, također, moraju učestvovati na forumima ili skupovima koji se tiču formiranja eventualne asocijacije sa srpskom većinom na Kosovu.

Autor: Redakcia a Bosankom jeziku , RTK