Mladi Bošnjaci zapostavljeni

Čime se mladi Bošnjaci bave nakon nastave? Da li imaju hobi? Da li imaju dovoljno mogućnosti za lićna usavršavanja? Ućestvuju li u kulturnim aktivnostima?

Mladi Bošnjaci na Kosovu nemaju dovoljno mogućnosti za vanškolske aktivnosti. 


Kulturna dešavanja su veoma rijetka. Mali je broj onih koji su angažovani u nevladinim organizacijama, koje se bave omladinom. Muzićke, dramske, ritmićke sekcije gotovo i da ne postoje. 


Slobodno vrijeme mladi najćešće provode uz televiziju, kompjuter, slušajući muziku i u nekim slućajevima baveći se sporotom. 

U razgovoru sa njima, saznaje se da je razlog toga nedostatak kulturnih i zabavnih dešavanja unutar zajednice. 
Srednjoškolci u Peći nisu zadovoljni ovakvim stanjem. Kažu da je malo podsticaja za razvoj talenata kod mladih. Smatraju da u tome trebaju da pomognu i nastavnici, te i aktivisti kulturnog života. 

Zarmin Pepić, ućenik jedanaestog razreda pećke gimnazije, kaže da se rijetko organizuju kulturna dešavanja, pa ćak i u okviru škole. 

“Bilo bi jako dobro kada bismo u okviru škole povremeno imali dramske predstave, priredbe ili neka takmićcenja pjevaća amatera. Primjera radi, u školi imamo druga koji jako dobro svira i pjeva, ali nema mogućnosti da to i pokaže”, kaže on. 
Semira Duraki iz Lokvice, ućenica gimnacije “Džon Buzuku” u Prizrenu, kaže da osim okupljanja sa drugaricama, drugih aktvnosti nema, te naglašava da bi se takva situacija trebala promijeniti.

“Nama djevojkama je jako dosadno, sastajemo se, družimo, i to je jedino što radimo. U slobodno vrijeme gledamo televiziju, ćitamo knjige. Problem je i taj što je veliki broj omladine otišao u inostranstvo”, kaže Semira.

Kulturni “mrak” nije zaobišao ni Mitrovicu, ali i pored toga, mladi pokušavaju da se na razlićite naćine organizuju. Neki to ćine kroz nevladine organizacije kao što su Diakoni, Mitrovica Rock Sćool, i druge koje pokušavaju da kroz razlićite kulturne smotre priušte mladima da budu dio, ili da prate kulturne manifestacije i okupljanja. Deo tih organizacija su i pojedini srednjoškolci sa nastave na bosanskom jeziku, a među njima su Šejla Šabani i Ilda Krama.

One pored školskih aktivnosti pohadjaju kurs njemaćkog jezika i bave se muzikom.

“Uglavnom sam zadovoljna naćinom na koji mogu koristiti moje vrijeme poslije škole.Pohadjam kurs njemaćkog jezika a imamo i Rock školu u kojoj sa bendom sviram i pjevam. Škola je multietnićkog sastava, zastupljene su sve zajednice. Inaće, nekoliko organizacija koje djeluju u našem gradu ćesto organizuju razna kulturna dešavanja u koja i mi ućestvujemo, bilo da se radi o muzici, slikanju ili o sportu”, kaze Šejla.

“Svoje slobodno vrijeme uglavnom provodim u omladinskom centru “Dijakoni” a takodje sam i dio organizacije koja se zove “7 umjetnost’, a u kojoj povremeno snimam pjesme, koje se kasnije objavljuju na Youtube-u i tako mogu da pokažem svoj talenat prema muzici”, kaže Ilda.

Bošnjaćki predstavnici priznaju da se jako malo ulaže u kulturu, što, po njihovim rećima, jako zabrinjavajuće.

Memnuna Ajdini, odbornica u Skupštini opštine u Prizrenu kaže da se malo posvećuje pažnja kulturi, koja predstavlja osnovu tradicionalnog opstanka jedne nacije i jedne zajednice.

“Svi mi imamo zadatak da se malo bolje organizujemo, jer nažalost, naša djeca nemaju nikakve vanškolske aktivnosti, i to je ćinjenica koja nas treba zabrinuti. Inaće, trenutno, cjelokupno stanje po pitanju kulture tek će se kasnije odraziti na opšte stanje kulture u bošnjaćkoj zajednici”, kaže Ajdini.

Oruć Karadolami, takođe iz SO Prizrena, priznaje da su mladi zapostavljeni, ali i da među njima vlada nezainteresovanost. 
“Ako želimo nešto da ućinimo za njihovu bolju budućnost, moraćemo dosta toga da promijenimo i da svi na tome radimo”, dodaje on.