Vlada Kosova usvojila Nacrt zakona o cijenama lijekova

Na današnjoj sjednici Vlade Kosova usvojen je Nacrt zakona o cijenama medicinskih proizvoda, kojim se utvrđuju cijene medicinskih proizvoda za licencirane distributere farmaceutskih proizvoda na veliko i malo, predstavnike nosilaca dozvole za promet i javne institucije u Republici Kosovo.

Ministar zdravlja Arben Vitia na koferenciji za medije je rekao da će direktni korisnici ovog zakona biti građani Republike Kosovo, koji će biti zaštićeni od visokih troškova lijekova i drugih medicinskih proizvoda po nepristupačnim cijenama.

“Podaci iz zvaničnih izvještaja govore da od ukupnih izdataka za zdravstvo, oko 39 odsto čine rashodi ili plaćanja iz džepa građana. U okviru ovih 39 odsto  troškova, građani su deo potrošili na lijekove, a ostatak na zdravstvene usluge. Danas, kroz usvajanje ovog nacrta zakona, koji će ići u Skupštinu Kosova, želimo da se otrgnemo od ove loše prakse i da našim institucijama i našim građanima damo najadekvatniji instrument da se zaštite od zloupotreba i visokih troškova za vitalne proizvode, kao što su lijekovi“, rekao je ministar Vitia.

Kako je navedeno sa facebook stranici Ministartva zdravlja, smatra se da usvajanje ovog nacrta ima direktan uticaj na javno zdravlje čime se građanima obezbjeđuje pristupačniji pristup neophodnim lijekovima, a isti je preduslov za uspostavljanje sistema refundacije lijekova kao i stvaranje transparentne infrastrukture za snabdijevanje javnih zdravstvenih ustanova lijekovima neophodnim za njihov rad.

Autor: Meliha Muric , Radio Kosovo 2