Ministri EU odobrili Nacrt teksta odluke o viznoj liberalizaciji

Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su Nacrt teksta odluke o liberalizaciji viza za Kosovo.

Riječ je o takozvanon Nacrtu teksta a ne o konačnom odobrenju vizne liberalizacije.Nakon usvajanja Nacrta teksta, tekst ide na usvajanje u Evropski parlament.

U decembru su tekst odluke odobrili i Savjet EU i Evropski parlament.

Tekst odluke nije promijenjen i prema njojdatum početka vizne liberalizacije za građane Kosova biće trenutak kada evropski ETIAS sistem postane operativan, ali najkasnije do 1. januara 2024. godine.

Značajno je što nije došlo do promjene teksta s obzirom da je sada, čak i formalno, operacionalizacija ETIAS-a odložena za sljedeću godinu, dok  liberalizacija viza za Kosovo nije uslovljena ovim sistemom, budući da je 1.januar 2024.godine predviđen kao poslednji trenutak od kada građani Kosova mogu da uživaju slobodu kretanja.

Prema evropskim zvaničnicima, sve procedure donošenja odluka trebalo bi da budu završene tokom proljećnih mjeseci, obično do kraja aprila.

Autor: Gjeraqina Tuhina/Brisel/RTK