Program UNDP na Kosovu objavio je danas 23. izdanje Pulsa javnosti.

Nezaposlenost, siromaštvo i cijene osnovnih potrepština doživljavaju se kao tri glavna problema na Kosovu, pokazuju rezultati Programa Ujedinjenih nacija za razvoj na Kosovu, koji je objavio 23. izdanje sažetka "Puls javnosti".

Ukupno 69 posto ispitanika vjeruje da su izbori na Kosovu demokratski i da prate međunarodne standarde, dok je nivo zadovoljstva radom izvršnog kabineta 41% posto a radom premijera 44 cijelih 9 posto• Zadovoljstvo radom Skupštine je 39 cijelih jedan posto, dok je zadovoljstvo predsjednikom Skupštine Kosova 50,cijelih osam posto. Anketa iz novembra 2022. pokazuje da je nivo zadovoljstva predsednicom zemlje 56 cijelih osam posto. Došlo je do značajnog smanjenja stope zadovoljstva sudovima i Kancelarijom glavnog tužioca, a znatno manji broj ispitanika je bio spreman da protestuje iz političkih razloga u novembru 2022. nego u aprilu iste godine. Nezaposlenost, siromaštvo i cijene osnovnih potreba smatraju se tri najveća problema na Kosovu kada se od njih traži da se izaberu tri najhitnija pitanja, dok ukupno 31 cijelih I dva posto ispitanika vjeruje da njihov glas može uticati na promjene. 69 posto ispitanika bi glasalo da se centralni izbori održe uskoro. Pusl javnosti je sproveden sa 1.306 ispitanika od 21. oktobra do 3. novembra 2022. godine na cijeloj teritoriji Kosova, sa podjednakim brojem muškaraca i žena, kao i sa svim etničkim zajednicama koje žive na Kosovu direktnim intervjuima Projekat Puls javnosti koji je započeo 2002. finansiran je i podržan od strane američkog naroda preko USAID-a/Kosovo.

Autor: Redakcija na bosanskom jeziku- RTK