Kosovo još jedan korak blize liberalizaciji viza

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta (LIBE) izglasao je u drugom čitanju tekst odluke o liberalizaciji viza za Kosovo.

U  odluci se preporučuje da tekst bez izmjena odobri Evropski parlament, kako bi uredba što prije stupila na snagu.

Glasanje u LIBE komitetu sada otvara put poslednjem glasanju u postupku donošenja odluka na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta.

U principu, planirano je da ovo glasanje, poslednje u proceduri, bude održano 18. aprila.

Dan kasnije, nakon glasanja na plenarnoj sjednici, biće organizovana ceremonija potpisivanja odluke između tri evropske institucije.

Objavljivanjem u Službenom glasniku nakon ceremonije potpisivanja, odluka o ukidanju viznog režima stupa na snagu.

Prema ovoj odluci, građani Kosova će uživati slobodu kretanja uporedo sa funkcionalizacijom evropskog ETIAS sistema, a u svakom slučaju najkasnije do 1. januara 2024. godine.

Autor: Meliha Muric , Radio Kosovo 2