LAJÇAK AGORINLA E VIZITA ANI KOSOVA

Lajçak: Pakyava vash yekh beshipe Kurti – Vuciq ano Yuli

Speciyaluno Reprezenti EU vash o dialogi Kosova- Srbia, Miroslav Lajçak,
anglo agoripe e trine divune vizitako adikergya konferencia vash o medie kote
mashkar o yaver vakergya ini vash o vizengo liberalizipe.

Speciyaluno Reprezenti EU vash o dialogi Kosova- Srbia, Miroslav Lajçak,
ano phandlipe e trine divune vizitako ani Kosova, vakegrya kay sito interesime
vash yekh beshipe ano uqo niveli mashkar o sheruno ministri Albin Kurti thay
Srbiako presidenti Aleksandar Vuciq, anglo nilayesko ashlipe ano Bruksel. Ko
mashkar vakti vash o vizengo liberalizipe o Lajçak vakegrya kay godinipe ni
yekh ver na sine may baro kotar akana. Ov vakegrya e Kosova phergya kriterie
vash o vizengo liberalizipe thay akana shay te ovel manglardo momenti kay
akava te ovel. Lajcak vakergya kay e pheripea halovla e kosovaryen ano akava
kotor, palo so prekal leste, akava sito but shunipasko. Ov vakegrya kay e
Kosova ni yekh ver na sine may pashe ano akava dromipe thay ni yekh ver na
vakerdilo buderi phanglo akava puqipe.

Autor: Redaksia në Gjuhën Rome