PROTESTA E SASTIPASKE SIGURIPESKO THAZ SHUYARIPESKO

Vash o na astaripe 10 % e themeske pokipesko kotar o Raipe

Butikerne e sastipaske siguripesko thay shuzaripesko, ano sa thaneske
publikune institucie ano than protestinde vash o 30 minutya.

Akala butikerne mothavde biqalaripe vash o na astaripe olengo ano themesko
pokipe 10 % e pokipesko vash o 6 masek, decisipe kote aprovingya o

Kosovako Raipe anglo yekh kurko. E protesta organizisali kotar e Sindikata e
butikerutnengo ano Privatuno sektori. Anglo yekh kurko o Kosovako raipe
miratingya propozipe- decisipe e Finansienge ministriako vash o themesko
pokipe kotar o 10 % e themestar vash o sastipaske butikerne, profesionistya
thay stafi phikoipesko vash o periodi yuni- decembri 2022to. Ministri e
finansiengo Hekuran Murati ano raipesko beshipe vakegrya kay diklardi suma
vash o phikoipe akale sastipaske stafesko sito 5.5 milionya euro.

Autor: Redaksia ne Gjuhen Rome