Albin Kurti alsardilo sheruno e Vetvendoyake phiravlinako

Lideri e Vetvendosyake phiravlinako, Albin Kurti, lela pandar yekh mandati ano sherunipe akale partiako.

Ano andraluno alosaripya kola adikerdile pe kurko dive, Kurti, kova sine kandidato yekhuno ani gara, lea 98 % e votyengo. Prekal VV, mamuy o Kurti votingya 0.89 %, numay 0.51 % sine apstenime. VV penjargya ini kay o sherunipe e organizaciyako “Juvla vash e Vetvendoya” alosardili e Albulena Haxhiu e 94 % e votyengo, numay Behar Jashari alosardilo ano sherunipe e Ternengo vash o Vetvendosye.

Autor: Redaksia ne Gjuhen Rome