Krisipe e 26 bershencar phandlipea

Bazikuni Prokuroria krisingya 4 akuzime vash o transpotipe 113 kg heroini ano Irak

Prishtinaki Bazikuni Kriselin krisingya e 26 bershencar phandlipe vash o 4 akuzime jene kola transportinde 113 kg heroini kotar o Irak.

Akuzime siton proklamime bange thay krisisale e 9 bershune phandlipea thay e krisyune pokipea kotar o 25 mile euro vash o penaluno ovipe kotorleipe thay organizipe kriminalune grupasko, numay jeno akuzemendar krisisalo e 7 bershencar phandlipea thay e 15 euro pokipea. Akuzime 4to proklamisalo bango vash o azutipe ano keripe penalune ovipesko thay krisisalo yekhe bershune phandlipea.

Autor: Redaksia ne Gjuhen Rome