Pretendipe vash o ushkavipe ano ovip Dehari

Suspendisalo kotar e buti o sherunoinspektori e inspetoratesko,Ylber Topalli

Hakeski Ministria penjargya kay prekal e baza informipyengo ano raporti e Inspektoratesko e Hakeske Ministriako, avdive e Komisia Disciplinaki lela decisipe vash o suspendipe kotar e buti e sherune inspektore e inspektoriatesko, Ylber Topalli.

Procedura disciplinaki mamuy o Topali inicirisali vash o pretendipya e phare proceduralune ushkavipyengo kola siton phandle e ovipea Astrit Dehari, kova nashalgya jivdipe ano Anglophandlipesko Centro ano Prizren e 5to novembrea 2016to vakergyola ano informipe e ministriako. Palo konstantipe e rezultatyengo ano raporti kova biqhaldilo ini ani Themeski Prokuroria, Ministria kergya kharipe vash o phiravipe e rodlaripaske procedurengo vash o phiravdo tretiripe e sa truyalipyengo ji ko parnaripe agorutno akale ovipesko.

Autor: Redaksia ne Gjuhen Rome