Resile reagipya vash o resipe lekanipesko mashkar e Kosova thay Srbia

Yekhune Thema shukar ajukerde resle lekanipya mashkar e Kosova thay Srbia vash o mase te nashen e eskalipeske situaciako.

Ano yekh deklaripe avazdenutno e Amerikake Themeske Departamentesko, Ned Price, ushargya lekanipe mashkar o duy thema vash te keren ano normalizipe e ledeipyengo talo diklaripe EU kote dena nota shukarni vash te jalpe anglal ano evropyuno avutnipe Kosovako thay Srbiako.

Autor: Redaksia ne gjuhen Rome , RTK