Avdive festingyola 28to novembri dive e Albaniake biumlavdipesko

Avdive hramingyola 110 berhsa kotar o proklamipe e Albaniake biumlavdipesko. Albanya ani Kosova, Albania, Makedonia thay yaver thana ano Balkani festinena o flagosko dive.

Ano pakhiv e tradiciako kotar e Vlora shrdingya festipe akale divesko e themeske ceremonia kote vazdilo o fago, talo intponipe e nacionalune himnako thay e kotorleipea e uqe politikune reprezentyengo kotar e Albania thay Kosova. Pali solemyuni ceremonia duy thana qhivde luluja anglo simbolikuno monumenti e albanyune patriotyengo vash o biumlavdipe.

Ko mashkarvaktiVlora, Prekaz, Prizrem, Prishtina siton centrya kote festingyola e Flagoski festa ani Kosova. Numay truyal o flagosko dive albanya festinena ini biyanipasko dive e komandantesko, Adem Jashari sar ini publikuno iklipe ani skena e Kosovake Tromalipaske Armadako.

Ano pakhiv e flagoske divesko e Kosovaki Presidenta Vjosa Osmani vakergya kay Adem Jashari khuvgya yekh ver ani historia vash te aqhol odorig savaht. Anglo so te jal ano Vlora, vash te lel kotor ano manifestipe vash o Flagosko dive, Kosovaki presidenta, Vjosa Osmani sine ano Prekaz kote qhibgya luludja ano limori e legendarune komandantesko Adem Jashari.

Autor: Redaksia ne gjuhen Rome , RTK