EU publikingya teksti vash o normalizipe e raportyengo Kosova Srbia

Trin riguno beshipe khardo kotar EU vash te diskutinen o plani franko- germanyuno, angya konfirmipe rigengo phanglo akava plani kova astarla 11 thavdya vash o normalizipe ledeipyengo Kosova- Srbia.

Publikisalo propozipe EU – Lekanipe vash o drom e normalizipesko mashkar e Kosova tha Srbia. Kontraktipaske riga te ovelen respodipe vash o adikeripe e tromalipeske, vash regionaluno respodipe thay ledeipe ano tromalipe ani Evropa, respektipe e teritorialune integritesko thay sovraniteti sar ini respektipe thay garavipe e nacionalune minoritetyengo siton sherune kondicie vash o tromalipe. Ano 11 thavdya kola si publikune kotar o plani franko germanyuno rodlola kay te phiravgyol normaliune dedeipya koyshuyune prekal o yekhune hakya. Ka alosaren sakova na lekanipe mashkar o ekzekutivi thay ka nashen e daravipea thay vastipe e forcako Srbia na na kerel ano mamuipe kosovake jenipesko ano mashkar themutne organizacie. Akala sito nesave thavdya kotar o 11 kote manglape te adikergyon o duy riga.

Autor: Daut Qulangjiu , RTK