19:56

07.03.2019

19:56

07.03.2019

Siniša Kostić, RTK2

Francuski ambasador na Kosovu Didije Šaber izjavio je u emisiji „Razgovor na RTK2“ da je kompromis jedini način da se pregovori Prištine i Beograda uspešno privedu kraju. ”Duh kompromisa pre svega znači ići na pregovore u konstruktivnom smeru, znajući da se kod određenog broja tačaka moraju uzeti u obzir zahtevi druge strane”, rekao je Šaber. Konstruktivni duh pregovora i kompromisa je neophodan za uspešan dijalog, smatra francuski ambasador. Šaber tvrdi da ukoliko u narednim mesecima budu ispunjeni ovi uslovi ima dovoljno vremena da do kraja 2019. godine završimo dijalog Prištine i Beograda.

U nastavku pogledajte šta je ambasador Francuske na Kosovu Didije Šaber rekao u emisiji Razgovor na RTK2.

RTK2: G. ambasadore pre svega hvala vam što ste prihvatili poziv da budete gost emisije “Razgovor na RTK2”.

Ambasador Šaber: Hvala vam i dobro veče, zadovoljstvo mi je da budem ovde večeras sa vama i gledaocima RTK2.

RTK2: U toku su nedelje Frankofonije, manifestacija tokom koje se kroz mnogobrojne aktivnosti promoviše francuski jezik i kultura. Kosovo je od prošle godine pridruženi član Frankofonije, međunarodne organizacije koja okuplja više od 50 država sveta. Koliki je značaj to što je Kosovo postalo deo ove organizacije?

Ambasador Šaber: Smatram da je nedelja Frankofonije pre svega od kulturnog značaja, a takođe, u zemlji, region, gde je pitanje vrednosti ljudskih prava važno.Učešće u Frankofoniji je i sjedinjavanje naroda, svih vrednosti francuskog jezika, vrednosti tolerancije, vrednosti dostojanstva, vrednosti poštovanja pravne države. Takođe, to je jezik koji se deli sa drugima, jezik kulture i jezik zadovoljstva. I mislim da Frankofonija, ako je danas tako dinamična i tako prisutna širom sveta, ona istovremeno pruža osećaj sjedinjavanja prostora i vrednosti koje donose mnogo ličnog zadovoljstva, poeziju, kulturu, umetnost življenja, umetnost deljenja, zbog kojih je Frankofonija danas prisutna na svim kontinentima, bez izuzetka.

RTK2: Šta građani Kosova mogu da očekuju tokom ove manifestacije?

Ambasador Šaber: Naravno biće tu aktivnosti oko jezika. Takođe će biti prikazivani filmovi širom Kosova, uključujući i Mitrovicu. Ove godine je novina to što će biti otvorena izložba francuskog slikarstva u Narodnom muzeju, u saradnji sa Narodnim muzejem u Skoplju, Nacionalnom galerijom Kosova i Ambasadom Francuske. Dakle, čitav niz raznovrsnih aktivnosti, uključujući i gastronomiju, kako bi se predstavila francuska kuhinja zajednicama na Kosovu, ali i kako bi došlo do razmene tradicionalnih kulinarskih iskustava. Ova nedelja će biti raznovrsna po svojim temama, biće i konferencija sa različitim temama, kao što sam rekao, o promovisanju vrednosti vladavine prava, ove nedelje ćemo imati, na primer, konferenciju o pravima žena.

RTK2: Kako vidite ishod situacije sa taksom, da li je izvesnije da će one ostati ili je realnije da će ako ne drugo onda one biti suspendovane na određeni period, kako bi bio nastavljen dijalog Prištine i Beograda?

Ambasador Šaber: Da, što se tiče takse, stav Francuske je dobro poznat; isti je kao i kod svih zemalja Evropske unije. Podsećam da su u Prištini objavljene deklaracije šefova misija Evropske unije, kojima se traži suspendovanje ili ukidanje takse. Dakle, naravno, stav Francuske je isti kao i stav svih zemalja Evropske unije, jer je taksa kršenje sporazuma potpisanih od strane Kosova -Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i CEFTA sporazuma. To je bila odluka kosovske vlade, da primeni ovu taksu. Pitanje ukidanja ili suspendovanja ove takse pripada Vladi Kosova. Jednostavno, kosovska vlada je sada potpuno svesna stavova zemalja koje imaju bliske odnose sa Kosovom u vezi takse. Iako odluka pripada kosovskoj vladi, verujem da postoji prilično usaglašeno mišljenje svih zemalja koje priznaju Kosovo da želimo da taksa uskoro bude suspendovana ili ukinuta. Ali još jednom, sve ovo je u rukama vlade.

RTK2: Kako vam deluje celokupna politička situacija na Kosovu u trenutku kada postoji sve veći raskol između predsednika i premijera oko takse na srpsku i bosansku robu. Kako se to po vašem mišljenju odražava na poziciju Kosova na unutrašnjem i spoljašnjem planu?

Ambasador Šaber: Slušajte, kao prijatelj Kosova, poštujem sve kosovske institucije, instituciju predsednika i premijera. Prema tome, ja nemam stav o odnosima između ove dve kosovske institucije, predsedništva Republike i premijera. Ono na šta još jednom mogu podsetiti je stav svih država članica Evropske unije o taksi, koji je vrlo jasno izražen. Dolazak delegacije Evropskog parlamenta ove nedelje takođe je bila prilika da se pokaže da ovaj stav ne dele samo vlade država članica u celini, već i Evropski parlament i briselske institucije. Mislim da je veoma važno da međunarodna zajednica i Evropska unija podrže Kosovo i mislim da je to nešto što se jednoglasno podržava. EU je 6. februara podsetila da je Kosovo deo integracione strategije Evropske unije, ali za uzvrat mi očekujemo poštovanje sporazuma sa EU. Inače, taksa od 100% je kršenje sporazuma CEFTA, potpuno je u suprotnosti sa duhom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i iz tih razloga  mislim da je ponekad važno za bilo koju zemlju da sluša svoje prijatelje.Iznad svega želimo da Kosovo bude naš partner, dugoročan i pouzdan partner i da je to partnerstvo zasnovano  na poverenju i poštovanju zaključenih sporazuma. I zato je za zemlje EU toliko važno da  taksa od 100%, kojom se krši određeni broj obaveza Kosova, bude suspendovana.

RTK2: Koliko Kosovo rizikuje dobre odnose sa SAD-om i zemljama EU time što odbija da ukine taksu na srpsku i bosansku robu?

Ambasador Šaber: O odnosu između Kosova i Sjedinjenih Država, nije na meni da govorim. Primetio sam samo niz poseta na visokom nivou ovde, na Kosovu, od naših američkih prijatelja. Takođe razumem da su ove neprekidne posete na visokom nivou imale istu poruku oko takse od 100% : ona mora biti ukinuta ili suspendovana .Nakon toga, ako dođe ili ne dođe do posledica po odnose između Sjedinjenih Država i Kosova, nije na meni da to kažem, to je naravno posao mog američkog kolege. Što se tiče Evrope, želim da vas podsetim da je Kosovo prva zemlja van EU, kada je reč o evropskoj pomoći po glavi stanovnika. Ne postoji nijedna zemlja na svetu koja prima veću finansijsku podršku po glavi stanovništva od EU od Kosova. To je zemlja koja ima najveću pomoć EU. EU je bila veoma velikodušna prema Kosovu u smislu podrške kapaciteta, u smislu finansijske podrške. Nakon toga, da li će trenutna situacija uticati na nivo pomoći koju Kosovo može dobiti od EU, o čemu bi trebalo da se razgovara u Briselu, još je prerano da bismo doneli zaključak o ovom pitanju.

RTK2: Kada očekujete da se Priština i Beograd sastanu u Briselu?

Ambasador Šaber: Pre svega, mislim da je dijalog i proces koji je u interesu obe zemlje, u interesu Srbije i u interesu Kosova. Dakle, ovo je proces koji mora da dovede do rešenja za Srbiju i Kosovo. Neće biti gubitnika, ukoliko dijalog uspe, pobednici će biti i jedni i drugi. Drugo, ovaj proces je u nadležnosti dveju vlasti - srpskih vlasti i vlade, s jedne, i vlasti i kosovske vlade s druge strane. Međunarodna zajednica podržava ovaj proces, međunarodna zajednica ne vodi proces dijaloga. Posledica toga je da će uspeh dijaloga predstavljati uspeh srpske vlade i uspeh kosovske vlade. Ali neuspeh dijaloga će biti neuspeh srpske vlade i neuspeh kosovske vlade i biće potrebno objasniti javnom mnjenju dve zemlje zašto je došlo do neuspeha dijaloga. Međutim, međunarodna zajednica je tu da olakša, pomogne u pronalaženju okvira i podrži po potrebi, ali međunarodna zajednica nije odgovorna za uspeh ili neuspeh dijaloga. Prava odgovornost za neuspjeh ili uspeh dijaloga biće na vlastima obe zemlje. Zbog toga međunarodna zajednica može pozivati na političku odgovornost vlada obe zemlje, ali ne može postići sporazum umesto dve zemlje. Dakle, mi intervenišemo kako bismo poručili vladama obeju zemalja koje su njihove odgovornosti. Narod Kosova očekuje međunarodno priznanje Kosova. Ljudima Kosova je potrebno da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. A ako kosovska vlada uspe u postizanju ovog cilja, ona će biti  zaslužna. Ali ako ne uspe da postigne ovaj cilj, ona će takođe biti odgovorna za to. Zato pozivamo vlasti obe zemlje da nastave dijalog, naročito u konstruktivnom stanju. A što se tiče Kosova, mi verujemo da će ukidanje ili suspendovanje takse od 100% biti značajan korak. Verujem da je važno da budemo s njima u procesu ohrabrenja.

RTK2: Da li postoji šansa da se ove godine postigne sporazum Prištine i Beograda?

Ambasador Šaber: Na početku smo 2019. godine, tako da se svi nadamo da će ovaj sporazum sigurno biti zaključen ove godine. U prošlosti su već vođene rasprave i na tehničkom i na političkom nivou. Neophodno je, naravno, da se pregovori održe. Ranije sam rekao da će dijalog biti operacija win-win za Srbiju i Kosovo. Dve zemlje će se pojaviti sa ojačanom evropskom perspektivom za Srbiju, a za Kosovo sa mogućnošću pridruživanja Ujedinjenim nacijama, za priznavanje Kosova, ukoliko do njega dođe na kraju sporazuma  koji će omogućiti međunarodno priznanje Kosova, uslovi za kandidaturu Kosova u UN –u biće potpuno transformisani. Ali, sa obe strane, biće i ustupaka. Pregovaranje je da svaka strana preduzima korake prema drugoj. Dakle, pregovori ne čekaju da druga strana pređe ceo put do vas.  Pregovaranje je proces u kojem svaka strana mora preduzimati korake u približavanju stavova sa drugom stranom. Zbog toga je teško zamisliti da se sporazum može zaključiti, a da ni jedna strana ne napravi ustupke. Takođe je neophodno da javnost bude svesna da kompromis za svaku od dveju zemalja znači da preduzima korake prema onoj drugoj. Dakle, postoje različite teme koje treba razmotriti u dijalogu, povodom svake od njih donosiće se odluke koje ponekad mogu biti teške, ali jedini način da se pregovori  uspešno privedu kraju je kompromis. Duh kompromisa znači, pre svega, ići na pregovore u konstruktivnom smeru i drugo, on će pregovarati, znajući da se kod određenog broja tačaka moraju uzeti u obzir zahtevi druge strane. Upravo konstruktivni duh pregovora i kompromisa je neophodan za uspešan dijalog. Ako u narednim mesecima budu ispunjena ova tri elementa, mislim da je  dovoljno vremena, tako se nadamo, do kraja 2019. godine, dijalog bude završen. Ali ova tri uslova moraju biti ispunjena: - konstruktivan stav, odnosno da se obe strane suzdrže od gestova koje druga strana može loše da protumači, pregovore koji se odvijaju u pozitivnom smeru i obe strane moraju kod određenih tema učiniti ustupke.

RTK2: Kakav sporazum je za zvanični Pariz  prihvatljiv?

Ambasador Šaber: Ono sto je prirodno, što sam već rekao je da je sporazum o dijalogu odgovornost Beograda i Prištine. To znači da mi i te kako pratimo sve sporazume koji će biti zaključeni između Beograda i Prištine i sve dogovore koji mogu biti ratifikovani na osnovu ustavnih prava svake zemlje. Znači, mi ne pregovaramo, kao što sam malopre rekao, pregovori se moraju odvijati između vlasti Kosova s jedne strane i srpske vlasti s druge strane. Oni moraju odrediti šta će se naći u sporazumu, tako da ćemo mi od trenutka kada sporazum bude zaključen, bez obzira na jednu ili drugu stranu, paziti na regionalnu sigurnost, jer je dogovor između Beograda i Prištine veoma bitan za stabilnost, ali treba osigurati da nema posledica po druge zemlje u regionu.Sve to će se pažljivo ispitati u pozitivnom svetlu, uz saznanje da je sporazum u nadležnosti Srbije i Kosova. Nakon zaključivanja dogovora  posvetićemo se njegovom sadržaju.To su crvene linije.

RTK2: Da li bi Francuska podržala razgraničenje, razmenu teritorije ili korekciju granice ako bi se oko toga saglasile Srbija i Kosovo? Da li u tom smislu Francuska ima crvene linije?

Ambasador Šaber: Još jednom, na Srbiji i Kosovu je da odrede kakav će biti sadržaj dogovora. Podsetiću da svaki dogovor treba ratifikoviti u Parlamentu, dvotrećinskom većinom glasova. Znači, kakva god da je sadržina sporazuma, velika većina u Skupštini treba da bude uverena da je sporazum izbalansiran i da odgovara interesima Kosova. Problem ne predstavlja šta Francuska može misliti o sporazumu, ali ćemo pratiti ima li promene granica. Trebalo bi da budemo sigurni da neće imati uticaja na druge zemlje u regionu, što može predstavljati problem, prvenstveno je na Skupštini Kosova da obezbedi da sporazum odgovara interesu zemlje i da može biti ratifikovan od strane većine u Skupštini. Možemo pretpostaviti da će sporazum, koji će biti ratifikovan većinom glasova, odgovarati čitavom kosovskom narodu.

RTK2: Da li je moguće da se dve strane ne dogovore i da pitanje Kosova ostane „zamrznuti konflikt“?

Ambasador Šaber: Ova situacija nije teoretska, imamo slučaj "zamrznutog konflikta" na periferiji Evrope koji je decenijama još uvek bez rešenja. Slučaj Kipra, još od neuspeha plana Kofi Anana, nije se pokrenuo. Zato prijatelji Srbije i Kosova pomažu što skorijem postizanju sporazuma, jer se međunarodna situacija razvija, ali ne uvek povoljno po rešenja pojedinih konflikata. Ako sada ima mogućnosti da se postigne sporazum, mislimo da ne treba propustiti taj trenutak, zato što niko ne može znati kako će se situacija odvijati u budućnosti. Možda će postizanje sporazuma biti još komplikovanije za 5 ili 10 godina. Dakle, ako postoji prilika da se danas postigne sporazum između Srbije i Kosova, treba iskoristiti taj trenutak. To je vrlo važno i za budućnost ove dve zemlje, ukoliko su svi ubeđeni da  je sporazum u dijalogu pobednički za obe zemlje, odgovornost  je na vlastima ove dve zemlje da iskoriste taj trenutak. Znamo koji problemi muče kosovsko stanovništvo, znamo i za problem srpske strane, ali postoji trenutak kada treba preći preko toga.To su, na primer, uradile Francuska i Nemačka, njihove stavove nije bilo lako pomiriti, postigli smo sporazum 1963. godine i obe zemlje su imale koristi od toga. I zato smatramo da je trenutak da obe vlade preuzmu odgovornost. I još jednom, nije na međunarodnoj zajednici da preuzme odgovornost umesto Kosova.

RTK2: Zbog čega građani Kosova još uvek nemaju viznu liberalizaciju.Političari veruju da je Kosovu naneta nepravda jer su kako kažu ispunjeni svi kriterijumi za ukidanje viza?

Ambasador Šaber: Kao prvo, proces dobijanja vizne liberalizacije za Kosovo  pokrenut je 2015. godine i nije doveden u pitanje.Jedino što je bitno je da su kriteriji ispunjeni, da su mere o zaštiti spoljnih granica Kosova u skladu sa Evropskim standardima i da su garancije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ispunjene. Znamo da se nijedna zemlja ne može kompletno rešiti problema vezanih za korupciju, ali očekujemo da vidimo dokaze da je kosovska strana obavila posao. Prošle godine, 26. juna je Savet doneo odluku kojom je zatraženo pojašnjenje o ovim tačkama. Ova odluka zahteva novu procenu Komisije u narednim mesecima, da potvdi da li su kriteriji  ispunjeni. Proces liberalizacije viza je još uvek tu, samo pogledajte odluke Evropske unije, perspektiva liberalizacije viza za Kosovo nije pod znakom pitanja. Jednostavno, tokom zadnjih diskusija u Briselu nisu jedna, dve ili tri zemlje, velika većina zemalja EU je pokazala zabrinutost za situaciju oko vladavine prava na Kosovu, o sigurnosti kontrole  spoljnih granica.Sada Kosovo treba da odgovori na ova pitanja, a to znači da je proces još uvek u toku. Podsećam da EU nije nikada odredila datum za liberalizaciju viza. Znači, zemlje članice EU treba da privedu kraju proces da bi dobili pozitivan rezultat. Kosovi treba da nastavi da radi sa EU da bi ogovorilo na ta pitanja. Još jednom, verujem da sve zemlje EU nastavljaju da insistiraju na vladavini prava na Kosovu, pitanju korupcije, pitanju o borbi protiv organizovanog kriminala. Šta više, Kosovo treba da ubedi članice EU u ozbiljnost svoje posvećenosti ovim pitanjima, utoliko će biti lakše zemljama EU da glasaju u njegovu korist. Podsećam da je takođe u pitanju glasanje većinom glasova. Znači, niko nema mogućnosti da blokira Kosovo na putu ka viznoj liberalizaciji. Samo većina zemalja EU treba da dobije odgovore na pitanja o vladavini prava i kontroli granica na Kosovu.

RTK2: Kakva je evropska perspektiva Kosova i kako ocenjujete dosadašnji angažman vlade po pitanju evropskog puta? 

Ambasador Šaber: EU je uvek vrlo jasno govorila da Kosovo ima Evropsku perspektivu, ne samo u pogledu vizne liberalizacije, već i perspektive pridruživanja i članstva u EU. To je vrlo važna poruka EU da je Kosovo evropska zemlja koja ima evropsku kulturu, koja će u jednom trenutku  postati deo velike evropske  porodice. Ali to znači da puno posla treba da se uradi. Zajedno sa Vladom Kosova sada smo usvojili EU agendu o reformama. Ona nije tu da bi se svidela EU, nego da prati Kosovo kroz reforme koje narod Kosova želi. EU je tu da pomogne Kosovu da sprovede reforme u sektoru obrazovanja, koje očekuju mladi Kosova, da podrži reforme u sektoru zdravstva, koje narod Kosova želi da vidi. EU je ovde da bi pomogla u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i vladavini prava, koje narod Kosova želi. To su teme gde su očekivanja naroda Kosova jako velika. Dakle, EU nije ovde da bi nametnula reforme, već da pomogne u njihovoj realizaciji, za narod Kosova koji to očekuje i da se reforme sprovedu u skladu sa evropskim zakonima , jer ako smo predložili Kosovu da se pridruži mandatu EU, to je smisao strategije proširenja od 6. šebruara ove godine, najbolji način da Kosovo pristupi EU je da  sprovede reforme u skladu sa evropskim reformama.

RTK2: Kako vidite nedavno pismo predsednika Francuske Emanuela Makrona o budućnosti EU? Da li je ono primenjivo?

Ambasador Šaber: Ne samo da je primenjivo, već je neophodno, kako je rekao predsednik Makron. EU se suočava sa najvećim izazovom u svojoj istoriji, a to je Bregzit. To je slučaj za koji se mora naći rešenje i prilagoditi se tome. Šta pokazuje Bregzit? On pokazuje, kao što kaze predsednik u svom pismu, da evropsku strukturu danas više ne čini narod. Jedan od elemenata koji je doveo do uspeha referenduma o Bregzitu je bez sumnje da danas nema osećaja u narodu ili delu evropskih naroda, da je EU no silac projekta sposobnog da mobiliše i takođe štiti narod. Očekuje se od vaše vlade da vas štiti, očekuje se od EU, iako su neke suverena ovlašćenja prenete na EU, a mi zauzvrat tražimo da EU štiti građane. Danas građani imaju osećaj da je EU preuzela transfer suverenosti, ali građanima nije zauzvrat pružila očekivanu zaštitu. Znači, želja predsednika Makrona je da se radi na produbljivanju i osnaživanju EU, kako bi se ojačala spoznaja da se svaki Evropljanin pronađe u viziji čiji je nosilac EU i da radi na potkrepljivanju osećaja da EU građanima predstavlja priliku i zastitu. Moram reći da, kako za Srbiju, tako i za Kosovo, obe zemlje imaju evropsku perspektivu, ali je mnogo bolje pridružiti se Evropi koja je jaka, nego slaba. Dakle, ne vidim nikakvu kontradikciju, naprotiv, između sadržaja pisma predsednika Makrona i strategije proširenja EU i politike EU na Balkanu. Šta više, ukoliko Evropa u narednim mesecima uspe da ojača i odgovori na očekivanja svojih naroda, ona će biti u stanju da predlozi atraktivan model narodu Balkana. Tako će narod Balkana biti odlučniji u pridruživanju i osnaživanju EU. Verujem da ovako treba shvatiti vrlo snažnu poruku predsednika Makrona, a to je da želimo jaku Evropu, koja bi bila privlačan model za zemlje koje su već u Uniji, ali takođe i za zemlje koje žele da se pridruže  EU.

RTK2: Hvala vam na gostovanju!

Ambasador Šaber: Hvala i vama.