11:37

18.01.2020

11:37

18.01.2020

Koha, KoSSev

U intervjuu za portal Koha.net, lider DSK, Isa Mustafa je rekao da DSK ne može da pregovara logikom svršenog čina sa Samoopredeljenjem.

Najnovije pismo lidera ove partije, Aljbina Kurtija, nazvao je „ideološkim esejom“. S druge strane, Mustafa smatra da je eventualna koalicija s tim subjektom, vođena potrebom za promenom, ne programskim sličnostima dve partije.

Ipak, Mustafa navodi da vladajuću koaliciju sa PS smatraju prioritetom, ali istovremeno, ne daje naznake da će odustati od zahteva za preuzimanjem funkcije predsednika kosovske skupštine, koju trenutno obavlja Glauk Konjufca iz PS.

Gospodine Mustafa, i vi i PS ste već izneli svoje stavove. Može li poslednje pismo Kurtija da dovede do sporazuma ili okonča pregovore?

Pismo mi se učinilo više kao ideološki esej nego kao odgovor na naš predlog, koji smo im na njihov zahtev izneli 8. januara, a koji smo takođe, na zahtev Kurtija, poslali pisanim putem 15. januara.

Napori za stvaranje te koalicije više su rezultat pritiska javnosti nego volje oba entiteta. Da li bi stranke trebalo da deluju pod pritiskom javnosti ili se držati svojih programskom odrednica?

Koalicija sa PS rezultat je političke volje. Ali tom voljom mora upravljati svaki od subjekata, ali bez pritiska javnosti i medija. Koalicija nije niti dužnost, niti obaveza, već́ izraz obostranog poverenja i uverenja da program upravljanja, koji će biti u interesu Kosova, može biti zajednički sproveden.

DSK ima dvogodišnju istoriju nuđenja međuopozicione saradnje PS, nakon konsolidovanog animoziteta koji je trajao čitav niz godina. Da li su napori za formiranjem zajedničke vlasti rezultat potrebe za promenom, ili posledica crvenih linija koje određuju oba subjekta?

Imali smo crvene linije kada je u pitanju PDK. Razloge za to, javno smo saopštili. S druge strane, koaliciju sa PS, smatrali smo prioritetom. Nije da smo mi programski bliski, ali moramo da donesemo promene koje smo građanima obećali.

Da nema crvenih linija, sigurno na političkoj sceni ne bismo imali recidivizam i zastoj. Da li politiku stvaraju crvene linije ili programske ponude?

U situaciji kada partneri poštuju sporazume i kada imaju poverenja, razumnije su i zdravije koalicije zasnovane na programskoj osnovi.

Javnost još uvek ne zna šta potencijalna koaliciona ponuda između DSK i PS sadrži. Najmanje se o tome razgovaralo u javnosti, a uglavnom se govori  o raspodeli ministarstava i drugih mesta u Skupštini. Dakle, stiče se utisak da pregovarate o podeli vlasti, ali ne i o modelu vladavine? Šta je istina?

Model smo definisali u Programu harmonizovanog upravljanja. Mala vlada, od 12 ministarstava, funkcionalna i jedinstvena. Kombinovani portfolio oblasti upravljanja, koji osigurava da nijedna strana nema monopol nad jednom oblašću, već da zajedno preuzmu odgovornost za ekonomski razvoj, zakon i red, obrazovanje, zdravstvo i druge oblasti. Podela odgovornosti određena je u skladu sa poverenjem građana; PS je osvojila glasove za 29 poslanika, DSK za 28 poslanika. DSK niti traži nešto od PS, niti nam nešto poklanjaju, jer oni nisu osvojili sve, nemaju 61 poslanika, već́ 29, tako da dve stranke na tom principu dele vlast i odgovornost za rezultate i neuspehe.

S vašom najnovijom ponudom, situacija bi se trebala vratiti na onu pre 26. decembra. Da li zaista mislite da je politički korektno revidirati odluku koju je i vaša stranka usvojila? Predsednika Skupštine ste izabrali bez ikakvih problema. Zašto sada zahtevate izmenu tog stanja?

Nakon 26. decembra, kada je predsednik parlamenta izabran bez dogovora, PS nas je pozvao da nastavimo pregovore o sporazumu. 26. decembra smo bili uvereni da se PS povukao iz sporazuma s nama, tako da smo glasali za predsednika skupštine sa dobrim namerama da konstituišemo skupštinu. Dakle, nije DSK taj koji traži da se vratimo na period pre 26. decembra, već PS. Za nas kao DSK, tok pregovora je stao upravo pre 26. decembra. A DSK ne može da pregovara sa logikom svršenog čina sa PS. Nismo u ratu; samo ratnom logikom se zauzima teritorija jedne zemlje, a onda dolazite da pregovarate o ostalim teritorijama, uz stav da ono što je zauzeto ostaje moje!?

Da li je DSK mogla da realizuje ponudu od 8. januara, a da ne dozvoli da proces dođe do ove tačke?

Ponuda se realizuje kao volja obe strane. 8. januara obe strane su ustanovile da idemo napred i da postoji volja za koalicijom, ali dan kasnije, druga strana nije pokazala spremnost da prihvati rešenje koje smo ponudili.

Međutim, u javnosti se stiče utisak da je DSK nejedinstven u pogledu stava prema koaliciji sa PS. Kakav je vaš položaj u sredini? Odakle ovaj skepticizam od strane nekih ljudi u DSK?

Za rešenje koje smo ponudili 8. januara, svi smo bili jedinstveni. Bili smo za vladu.