19:42

27.04.2021

19:42

27.04.2021

Radio Slobodna Evropa, KoSSev

Direktor Inistituta za sudsku medicinu, Arsim Grdžaljiu kazao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da će radovi na pronalaženju posmrtnih ostataka u Kiževaku, u Srbiji, biti nastavljeni 5. maja. Grdžaljiu takođe kaže da će se u Kiževaku raditi dve nedelje zaredom, ako vremenski uslovi to dozvole. Prema njegovim rečima, već je potvrđeno da posmrtni ostaci ekshumirani prošle godine na ovoj lokaciji pripadaju žrtvama rata na Kosovu.

RSE: Da li će se nastaviti iskopavanja radi pronalaženja posmrtnih ostataka u Kiževaku, u Srbiji?

Grdžaljiu: Da, prošlog petka, na osnovu odluka donetih u radnoj grupi koja se okupila pre dve nedelje u Beogradu povodom pitanja nestalih osoba, doneta je odluka da stručnjaci provere teren i mogućnosti nastavka rada na terenu.

Tokom posete videli smo da je teren i dalje težak, sa velikom nadmorskom visinom. U blizini je skijališta. Potrebna nam je i drenaža vode da bismo osušili zemlju bačenu iz kopa i uzimajući u obzir praznike, dogovorili smo da se sa radovima počne 5. maja, gde ćemo započeti sa dekonzervacijom terena, što smo i uradili u decembru prošle godine.

RSE: Koliko je posmrtnih ostataka nedavno pronađeno i koliko je identifikovano?

Grdžaljiu: Bilo je oko devet identifikacija. Izvršene su na osnovu 12-13 lokacija, kako na Kosovu, tako i van njega.

RSE: Koliko će trajati radovi na ovoj lokaciji u Kiževaku?

Radovi će trajati najmanje 15 dana. Odnosno dve nedelje do 20 dana, u zavisnosti od toga da li će doći do bilo kakvih problema. Nije isključena mogućnost raznih problema na terenu – padavina ili drugih atmosferskih problema. Ali, to jest, minimum 15 dana će se sigurno raditi.

RSE: Gospodine Grdžaljiu, na osnovu izvršenih procena, za koliko ljudi se sumnja da su pod tom zemljom i iz kog regiona Kosova?

Grdžaljiu: Kao stručnjak, ne dozvoljavam sebi da govorim o broju ljudi koji su tamo, pre nego što završimo svoj posao. Kada očistimo teren, možemo dati minimalni broj mogućih osoba, a onda se to može potvriditi i DNK analizom. Zbog razdvajanja koštanih ostataka, oni mogu varirati. Prema tome, do sada je urađeno, odnosno posao, a reč je o minimum pet ljudi. Za dvoje ljudi smo dobili genetske testove i isti pripadaju regionu Rezala.

RSE: Da li tim stručnjaka sa Kosova uvek prisustvuje iskopavanjima u Srbiji?

Grdžaljiu: Da, svaki put smo deo iskopavanja. Na terenu će biti veliki broj stručnjaka. To je takođe tim ICMP-a, Međunarodnog crvenog krsta, EULEX-a, srpske strane i nas.

RSE: Gde se vrši identifikacija uzoraka preminulih?

Grdžaljiu: Uzorci se šalju Međunarodnom komitetu za nestale osobe u Hagu (ICMP), a nakon pristizanja rezultata, normalno je ekshumirati sve posmrtne ostatke, a zatim organizovati povratak tela iz Kiževaka.

RSE: Da li ste zadovoljni intenzitetom radova u Kiževaku.

Grdžaljiu: Zavisimo od atmosferskih uslova i bilo je nemoguće raditi. U petak kada smo bili, bilo je nemoguće raditi zbog blata na zemlji, koje zovemo i mrtvo, bačeno iz rudnika. A bilo je nemoguće raditi jer mu je bio potreban odvod sa terena da bismo mogli da pristupimo poslu i posmrtnim ostacima. Prema tome, ovo je zajednički sporazum između mene i dr (Suzane) Matejić sa srpske strane i opredeljenje – na osnovu atmosferskih uslova, da se rad nastavi 5. maja i sa ovim sporazumom zaključena je organizacija i postavljanje datuma.