17:36

30.04.2019

17:36

30.04.2019

Saopštenje, RTK2

Ambasador SAD na Kosovu Filip Kosnet, posetio je danas opštinu Parteš i razgovarao je sa gradonačelnikom Draganom Petkovićem.

Gradonačelnik Dragan Petković zahvalio se Ambasadoru Filipu Kosnetu na poseti i pomoći koju
Američka Vlada pruža opštini Parteš preko Vladinih i Nevladinih organizacija uz očekivanja da
se dobra saradnja nastavi i u narednom periodu.

Petković je upoznao Ambasadora Filipa Kosneta sa problemima i izazovima sa kojima se opština Parteš susreće i sa mogućnostima opštine za Ekonomski razvoj, kao i o neophodnoj pomoći za rešavanje infrastrukturnih problema.