19:04

15.07.2019

19:04

15.07.2019

Aleksandra Nićić, RTK2

Na Kosovu još uvek nema određenog mesta za odlaganje opasnog otpada. Predstavnici lokalnih samouprava apeluju na Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja da preduzme konkretne korake po ovom pitanju.

U Goraždevcu su Srbi i Albanci danima protestvovali zahtevajući od nadležnih vlasti da uklone hemijski otpad iz bivšeg pogona Kombinata kože i obuće iz Peći, koji je prebačen u Goraždevac. 

“Što se tiče skladištenja otpada na Kosovu, ne postoji adekvatno mesto, pa je, između ostalog, rešenjem koje je doneto kada je u pitanju otpad koji se trenutno nalazi u Goraždevcu, predviđena izgradnja novog objekta od armiranog betona, u određenoj katastarskoj zoni, što na kraju nije učinjeno, a prema informacijama od pre mesec ili dva, kojima raspolažem, Evropska unija je uskratila oko 12 miliona evra Kosovu namenjenih izgradnji skladišta za odlaganje hemijskog otpada, koga ima u mnogim mestima na Kosovu”, rekao je novinar Darko Dimitrijević iz Goraždevca.

Gračanica godinama unazad ima problema sa jalovištem koje se prostire na 50 hektara, jer je otpad od rude opasan po ljudsko zdravlje.

“Ta jalovina pored teških metala sadrži visok stepen arsenika koji je dokazano kancerogen. Ovo je zaista alarmantno, mislim da se ministarstvo mora zauzeti u rešavanju ovog problema. Jalovina zagađuje vazduh, vodu i zemljište, prošle godine se zbog suše sa jalovine podigla prašina kojom je bila prekrivena čitava Priština. Šta još treba da se desi da oni shvate da je ovo alarmantno i da jednostavno mora da se reši”, poručio je Dejan Jovanović, direktor Odeljenja za urbanizam u Opštini Gračanica.

Rešenje ovog problema je u nadležnosti Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

“Postoji projekat kako da se ta jalovina pokrije, sanira, to nije neka velika investicija. Nažalost, opština nema mogućnosti za to i ne možemo bez saglasnosti samog ministarstva. Mi smo upućivali zahteve, ali nikakav signal nismo dobili od ministarstva, a bili smo spremni da deo svog budžeta odvojimo za rešavanje tog problema…Osim toga, mora se napraviti fabrika za preradu otpadnih voda koje dolaze iz rudarskih jama”, kaže Dejan Jovanović.

I iz Ekološke partije Kosova potvrđuju da je hemijski otpad opasan po eko sistem i da Vlada i Ministarstvo za zaštitu životne sredine moraju pomoći lokalnim samoupravama da reše ovaj problem.

„Mislim da bi to trebalo ukloniti deponije koje su opasne po životnu sredinu, ne samo u Goraždevcu, već i iz ostalih mesta na Kosovu. Mislim da ih je najviše u Obiliću, tamo je fenol koji treba što pre ukloniti kako građani ne bi ispaštali“, poručio je Sejdi Haljimi iz Ekološke partije Kosova.

Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja navode da još uvek ne mogu da preciziraju kada će skladište za odlaganje opasnog otpada biti izgrađeno.

“Nastojimo da i posle neuspeha projekta IPA fondova Evropske komisije pronađemo alternativno rešenje za izgradnju objekata. Razgovaramo i sa drugim opštinama, ali još je rano da kažemo gde će biti izgrađeni ovi objekti. Opasni otpad se ne klasifikuje. U većini slučajeva se ubacuje u kontejnere i otežava proces. Na celom Kosovu će se izgraditi skladište za opasan otpad po evropskim standardima i neće predstavljati rizik za građane”, Ljeutrim Sahiti , portparol ministratsva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

Kancelarija EU je obrazložila da je projekat vredan 12 miliona evra namenjen izgradnji skladišta za odlaganje opasnog otpada povučen, jer Skupština opštine Kosovo polje nije odobrila izgradnju na teritoriji ove opštine.

„Projektom je bila predviđena izgradnja objekta za odlaganje opasnog otpada s čitavog Kosova, u skladu sa standardima EU za zaštitu životne sredine i zdravlja. Vlada je prvobitno identifikovala parcelu unutar stare vojne kasarne u u Kosovu Polju, za koju je nakon preliminarnih studija ustanovljeno da nije pogodna, a zbog neeksplodiranih ubojitih sredstava i starih bunkera, što je onemogućilo izgradnju.....Nakon nekoliko zahteva Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je identifikovalo alternativnu lokaciju na teritoriji opštine Kosovo Polje. Međutim, Skupština opštine je odbacila izgradnju postrojenja na svojoj teritoriji, ostavljajući EU na Kosovu bez bilo koje druge mogućnosti, osim da otkaže projekat“, navodi se u saopštenju Kancelarije EU.

Iz Kancelarije EU na Kosovu navode da ova vrsta otpada može ozbiljno da ugrozi zdravlje ljudi.